E-PROCEEDING 2017

EISBN: 978-967-2122-27-2

TABLE OF CONTENT
Paper Title & Authors Page
KONSEP AL-‘ADĀLAH DAN AL-MAṢLAḤAH DALAM SISTEM PEWARISAN ISLAM
Mohd Kamarul Khaidzir Saadan & Mohamad Sabri Haron
1-15
PERUBATAN ISLAM: SATU PERKEMBANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH
Mohd Hasbie Al-Shiddieque Ahmad, Abdul Mukti Baharudin & Nur Syahidatul Solihah Aziz @ Ab Aziz
16-26
ANOTASI KITAB KAEDAH FEQAH [QAEDAH FIQH;QF] EMPAT MAZHAB; KAJIAN SOROTAN AWAL
Ahmad Misbah Mohamad Hilmi
27-42
SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL
Azman Ab. Rahman, Hairunnizam Wahid & Hairullfazli Mohammad Som
43-48 
ISU-ISU SYARIAH TERHADAP BITCOIN: SATU SOROTAN AWAL
Fakhri Sungit & Khairul Anuar Ahmad
49-60
GEJALA KAHWIN LEWAT: IMPLIKASINYA TERHADAP MAQASID AL-SYARIAH
Siti Zaleha Ibrahim
61-69
MENJAWAB KEKELIRUAN MERNISSI DALAM MEMAHAMI FIQH HADIS: HADIS KEPIMPINAN WANITA
Mohd Norzi Nasir, Mohd Asri Ishak & Zaidul Amin Suffian Ahmad
70-81 
ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) IN ASIA AND GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) COUNTRIES
Ummu Salma al-Azizah, Hairullfazli Mohammad Som & Muhammad Choirin
82-95 
KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR BERKAITAN KESAN PENYUSUAN TERHADAP ANAK SUSUAN
Zanariah Dimon, Nora’inan Bahari, Norita Kamaruddin & Nurhayati Abd. Ghani
96-104
KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM BERKAITAN ISU-ISU SEMASA DALAM PENYUSUAN
Nora’inan Bahari, Zanariah Dimon, Norita Kamaruddin & Nurhayati Abd. Ghani
105-117 

HIBAH HARTANAH: ISU DAN KONFLIK DALAM PERUNDANGAN DI MALAYSIA
Rabi’ah Muhammad Serji

118-131
PENSYARIATAN ISLAM MENGENAI PENYUSUAN MENERUSI AYAT 233 SURAH AL-BAQARAH
Norita Kamaruddin & Safinah Ismail
132-140
HIFZ AL-NASB: ANALISIS TERHADAP PERUNTUKAN KESALAHAN TATASUSILA DALAM ENAKMEN JENAYAH SYARIAH NEGERI DI MALAYSIA
Azizah Mat Rashid, Mohamad Hafifi Hassim, Nor’adha Abdul Hamid, Maffuza Salleh & Mohd Farok Mat Nor
141-151 
KHITAN; SATU PERSOALAN KHILAFIYYAH
Mohd Mustaffa Jusoh @ Yusoff, Marliana Abdullah & Syaripah Nazirah Syed Ager
152-160 
TOWARDS ENHANCING CORPORATE AND SHARI'AH GOVERNANCE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN MALAYSIA: A LEGAL ANALYSIS
Surianom Miskam & Muhammad Amrullah Drs Nasrul
 161-175
BADAN PENGUATKUASA JENAYAH SYARIAH NEGERI PAHANG: SATU SOROTAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Mohd Farok Mat Nor, Mohamad Hafifi Hassim, Azizah Mat Rashid, Nor ‘Adha Ab Hamid & Maffuza Salleh
176-189
KAEDAH PENENTUAN SYUBHAH MENURUT PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI
Mohd Rofaizal Ibhraim & Muhamad Ismail Abdullah
190-196
KONSEP ‘ADIL DALAM KESAKSIAN : APLIKASI DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
Azizah Mohd Rapini
197-207
PENTARJIHAN QIAS DALAM MAZHAB SHAFI’I
Muhamad Ismail Abdullah
208-212
ADAB-ADAB BERINFAQ
Mohamad Redha Mohamad & Nik Mohd Nabil Ibrahim @ Nik Hanafi
213-219
THE EFFECTIVENESS OF AN OMBUDSMAN FOR FINANCIAL SERVICES SCHEME: THE ALTERNATIVE AVENUE FOR FINANCIAL DISPUTE RESOLUTION
Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz & Nor’Adha Abdul Hamid
220-225
PENGARUH QIRAAT TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM DALAM MAZHAB AL-SYAFIE
Wan Hakimin Wan Mohd Nor, Mohd Asri Ishak, Abdul Hakim Baharudin & Muhammad Syafee Salihin Hasan
226-233
HAK PARTISIPASI VS. HAK PRIVASI: ANALISIS PERUNDANGAN TERHADAP KESELAMATAN KANAK-KANAK DI ALAM SIBER
Norazla Abdul Wahab, Hammad Mohamad Dahalan & Farah Mohd Shahwahid
234-243
TINJAUAN TENTANG KEFAHAMAN AMALAN KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM KALANGAN IBU-IBU MUDA
Norul Huda Bakar
244-249
PENGUATKUASAAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH BERHUBUNG KESUSILAAN DI NEGERI MELAKA : KAJIAN DAN SARANAN PENAMBAHBAIKAN
Maffuza Salleh, Azizah Mat Rashid, Nor ‘Adha Ab Hamid & Mohd Farok Mat Nor
250-263
NORMA DAN KECENDERUNGAN PELAJAR IPT ISLAM MENGENAI PRODUK MAKANAN HALAL
Farah Mohd Shahwahid, Norazla Abdul Wahab, Norziah Othman & Nurza Mohamed Yusoff
264-275