DR. PHAYILAH YAMA (CHIEF EDITOR) 
Jabatan al-Quran & Al-Sunnah Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI).
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).


DR. FARHAH ZAIDAR MOHAMED RAMLI
Jabatan al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).


HAMZAH BIN OMAR
Jabatan al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI),
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).


DR. ABUR HAMDI BIN USMAN
Jabatan al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)


DR. MOHD KHAFIDZ BIN SORONI
Jabatan al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)