TABLE OF CONTENT

PAGE

TITLE

AUTHOR

1-12  EPISTEMOLOGI AL-‘ILM DALAM PERBAHASAN AUTORITI HADIS DR. MOHD. KHAFIDZ BIN SORONI
13-23 ILMU TARANNUM DI MALAYSIA : AMALAN DAN KAEDAH MELAGUKANNYA NURUL AUJI HASBULLAH, AHMAD SANUSI AZMI, ADNAN MOHAMED YUSOFF & NORASIKIN FABIL
24-32 KEISTIMEWAAN KAEDAH RASM UTHMANI DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU TAFSIR DR. MUHAMAD FADLLY BIN ISMAIL, DR. NOR HAFIZI BIN YUSOF & WAN RUSWANI BINTI WAN ABDULLAH
33-49 ORANG KURANG UPAYA (OKU) MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS IZZATUL NAJIHA BINTI BAHARUDIN & FARHAH ZAIDAR MOHAMED RAMLI
50-67 RELEVANTASI ILMU MAKKI DAN MADANI TERHADAP SYARIAH:ANALISIS TERHADAP PERKATAAN “جهد” DALAM AL-QURAN MUHAMMAD AIZAT SYIMIR BIN ROZANI,MOHD FAROUQ NUKMAN BIN ZAMRI & AHMAD BIN ISMAIL 
68-81 HUBUNGAN DI ANTARA MAQASID AL-QURAN DAN TAFSIR MAWDU’I SAHLAWATI ABU BAKAR, HAZIYAH HUSSIN &WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH
82-93 IMAN KEPADA ALLAH SEBAGAI ASAS KECERDASAN SPIRITUAL MUSLIM SURIANI SUDI & PHAYILAH YAMA
94-104 ELEMEN-ELEMEN TARBIAH MELALUI HADIS NABAWI BERASASKAN MAQASID SUNNAH MOHD NORZI BIN NASIR MOHD & FARID RAVI BIN ABDULLAH
105-130 MUTARADIF DALAM AL-QURAN: KAJIAN KALIMAH FI'IL DAN AMAL ZAIDUL AMIN SUFFIAN AHMAD & SITI FARZANA LOKMAN
131-138 IKHTILAT MENURUT AL-QURAN DAN KESANNYA TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK REMAJA MASA KINI PHAYILAH YAMA, SITI NORASIAH MOHD HILMI, SITI AZWANI CHE OMAR & SURIANI SUDI
139-150 PEMBERDAYAAN PERANAN DAN PENGETAHUAN TEKSTUAL KONTEKSTUAL PELAJAR SUBJEK HADITH MELALUI PEMUDAHCARA PENCARIAN MAKLUMAT TERARAH (PMT) NAJAH NADIAH AMRAN
151-166 ELEMEN KOMUNIKASI GURU PRA TAHFIZ AL-QURAN DI AS SALAHUDDIN SMART TAHFIZ SCHOOL SITI MURSYIDAH MOHD ZIN, NURZATIL ISMAH AZIZAN, SAFINAH ISMAIL, FATIN NAZMIN MANSOR DAN SITI NUR HUSNA ABD RAHMAN
167-181 HURAIAN SUFISTIK AL-TAFTAZANI DALAM HADIS 18 (BERTAQWA DAN BERBUDI PEKERTI MULIA) DALAM AL-ARBA’IN AL-NAWAWIYYAH DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HIKAM MELAYU ROSNI BINTI WAZIR
182-190 AL-FALAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN ABDUL MUKTI BIN BAHARUDIN & HAJAH MAKIAH TUSSARIPAH BINTI JAMIL
191-201 KEPENTINGAN AL-QASAS DALAM AL-QURAN KHAIRUNNISA ISMAIL
202-217

GAYA PENTAFSIRAN JAMAL AL-DIN AL-QASIMI DALAM TAFSIR MAHASIN AL-TA’WIL

NIK MOHD ZAIM AB RAHIM, MONIKA @ MUNIRAH ABD RAZZAK & HAMIZAH RUSLAN
218-233

TUNTUTAN KESIHATAN MENTAL MENURUT MAQASID AL-SUNNAH

DR. ROSNI BINTI WAZIR
234-243

PENDEKATAN MEMUJUK MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN

DR. NURZATIL ISMAH BINTI AZIZAN & FATHI NAIL JINAN BINTE AGUS RIZAL
244-258

PENGAJARAN DARIPADA PERISTIWA AL-IFK: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-TAFSIR AL-MUNIR DAN FI ZILAL AL-QUR’AN

WAN RAMIZAH BINTI HASAN & DR. MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH
259-266

APLIKASI E- TAJWID YADUN: INOVASI DALAM PEMBELAJARAN TAJWID

HAMIR HAMZAH JAAFAR & MOHAMAD HILMI MAT SAID 
 267-280

PERKEMBANGAN PENTERJEMAHAN AL-QURAN DI MALAYSIA PADA ABAD KE 21

HAZIYAH BINTI HUSSIN (PHD) & MUHAMMAD HADI MOIN BIN ABDUL LATIFF
 281-295  MAQASID SHARIAH MENURUT AL-QURAN DAN HADIS ABDUL HADI AWANG
 296-318 KEFAHAMAN AMANAH MENURUT PERSPEKTIF AL-SUNNAH: ANALISIS KEFAHAMAN KAKITANGAN PEKERJA DI PEJABAT AGROBANK WILAYAH JOHOR/MELAKA HAMZAH BIN OMAR, NIK FARHAN MUSTAPHA, MUHAMMAD FAIZ MUKMIN BIN ABDUL MUTALIB & FARAH ‘ADILAH BINTI MOHD NOR
 319-331 ANALISIS PENDEKATAN PENGAJARAN ILMU HADIS (IH) DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SEKITAR NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN WAHYU HIDAYAT ABDULLAH, MOHD IKHWAN ZOLKAPLI & NURUL FATHONAH ABDUL HALIM
332-348 IMPAK QIRAAT SEPULUH TERHADAP TAFSIRAN AYAT-AYAT MUNAKAHAT DAN PENJELASAN HUKUMNYA  AHMAD SYAHIR BIN AHAMAD NZLY, ZAWAWI BIN TEMYATI & SAYYIDAH MARYAM AIMAN BINTI SURTAHMAN
 349-366 PEMAHAMAN KONSEP TOLERANSI DALAM ORGANISASI MENURUT  AL-QURAN TERHADAP BADAR KUIS  WAN FAKHRUL RAZI WAN MOHAMAD, ABDUL AZIS AWANG KECHIK & FARAHWAHEDA HAZIDI
 367-380  BERSIWAK MENURUT SUNNAH NABAWIYYAH SATU SOROTAN ABDUL AZIS BIN AWANG KECHIK,WAN FAKHRULRAZI BIN WAN MUHAMMAD & MOHD ZAFFI BIN ALIAS

 381-392

مقاصد العرب في المصطلحات الدينية : دراسة دلالية في الخطاب النبوي

حسني بن عبد الله