1. DR. PHAYILAH YAMA 
  Jabatan al-Quran & Al-Sunnah Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI).
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

 

 1. DR. FARHAH ZAIDAR MOHAMED RAMLI
  Jabatan al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), 
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

 

 1. SAHLAWATI ABU BAKAR
  Jabatan al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI),
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).