Pusat Pengajian Siswazah,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

+6012 368 2641
sapli.pps@kuis.edu.my

Director of 4th SAPLI 2017
Address:
Pusat Pengajian Siswazah,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Bangi
Selangor
43000
Malaysia
Phone:
03-8911 7000 (ext.3516)
Mobile:
+6012-368 2641
Send an Email
(optional)