SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah &
Pertandingan Poster 2015

Tema


TEMA SEMINAR

Multidisplin Ilmu Berteraskan Penyelidikan Islam


SKOP PENYELIDIKAN SEMINAR

 • Bidang Pengajian Islam
 • Bidang Pengajian Sejarah dan Tamadun Islam
 • Bidang Pengajian Bahasa, Linguistik atau Kesusasteraan (Melayu, Inggeris, Arab dan lain-lain)
 • Bidang Pengajian Ekonomi dan Perbankan Islam
 • Bidang Pengurusan & Muamalah
 • Bidang Teknologi Maklumat
 • Bidang Pendidikan
 • Bidang Pengajian Media dan Komunikasi

BAHASA PERANTARA

 • Bahasa Melayu.
 • Bahasa Inggeris.
 • Bahasa Arab.