SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah &
Pertandingan Poster 2015

Sasaran Peserta Dan Pembentang


Sasaran Peserta

 • Mahasiswa
 • Pendakwah Islam
 • Pengamal Undang-Undang
 • Pengkaji Sejarah
 • Imam Masjid
 • Pegawai Hal Ehwal Agama
 • Pegawai Perbankan dan Kewangan
 • Golongan Profesional
 • Para Penyelidik

Sasaran Pembentang

Pembentang kertas adalah terdiri daripada mahasiswa Pengajian Lepasan Ijazah (Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah), golongan Profesional (pelbagai bidang ilmu) dan Para Penhelidik dari IPT Malaysia, Brunei, Indonesia dan Thailand iaitu:

 • IPT Brunei Darussalam:
  Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
  Universiti Brunei Darussalam (UBD)
 • IPT Malaysia (yang telah menandatangani MoU):
  Universiti Teknologi Mara (UiTM)
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  Universiti Malaya (UM)
  Universiti Sains Malaysia (USM)
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 • Semua IPT yang terdapat di Malaysia, Brunei, Indonesia dan Thailand.