SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah &
Pertandingan Poster 2015

Hubungi Kami


Sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi:


Dr. Norfazila Hj. Ab Hamid
Pengarah
norfazila@kuis.edu.my
No.Fax : 03-89251071
No.Tel.(hp): 012-3682641
No.Tel.(pej.): 03-8925 4251 (ext.3516)

Dr. Zainora Daud
Pengarah Bersama
zainora@kuis.edu.my
No.Fax : 03-89251071
No.Tel. (hp): 019-2623681
No.Tel.(pej.):03-89254251(ext. 3516)Alamat surat-menyurat:

Sekretariat Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah,
Pusat Pengajian Siswazah,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p. Dr. Norfazila Hj. Ab. Hamid)
No.Tel.(hp): 012-3682641
No.Tel.(pej.): 03-8925 4251 (ext.3516)