SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah &
Pertandingan Poster 2015

Garis Panduan


FORMAT KERTAS KERJA


 1. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
  • Panjang kertas kerja hendaklah tidak melebihi 15 halaman.
  • Selang 1.5 langkau (1.5 spacing).
  • Tulisan Times New Roman bersaiz 12.
  • Sumber rujukan sistem apa-apa atau nota kaki.

 2. Tulisan Arab
  • Panjang kertas kerja hendaklah tidak melebihi 15 halaman.
  • Selang 2.0 langkau (doublespacing).
  • Tulisan Traditional Arabic bersaiz 18.
  • Sumber rujukan sistem APA atau nota kaki.

 3. Abstrak
  • Panjang abstrak hendaklah tidak melebihi 300 patah perkataan.
  • Selang 1.0 langkau (single spacing).
  • Tulisan Times New Roman bersaiz 12.
  • Kata Kunci hendaklah tidak melebihi 5 patah perkataan.

 4. Abstrak yang dihantar perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
  • Tajuk kertas kerja
  • Nama penuh penulis
  • Nama institusi
  • Alamat lengkap
  • Nombor telefon
  • Alamat e-mel

FORMAT PERTANDINGAN POSTER PENYELIDIKAN


Semua peserta dipelawa untuk menyertai pertandingan poster

 1. Hanya satu poster dibenarkan bagi setiap peserta.
 2. Format poster:
  1. Kandungan dalam poster:
   • Tajuk Penyelidikan
   • Abstrak
   • Objektif Kajian
   • Metodologi Kajian
   • Analisis Dapatan
   • Sumbangan
   • Gambar (sekiranya ada)
   • Nama Penyelidik
  2. Saiz poster: A1 (594mm x 841mm)
  3. Poster haruslah "portrait" orientation (lebar: 594mm & panjang: 841mm)
  4. Para pesertan harus menyediakan poster tersebut dan serahkan pada urusetia semasa mendaftar.