Tema dan Subtema

Tema

"Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi"

 

Subtema

- Falsafah

- Psikologi

- Bahasa

- Komunikasi

- Kebudayaan

- Ekonomi

- Sejarah

- Sosiologi

- Undang-undang

- Kenegaraan

- Politik dan Kepimpinan

- Teknologi Maklumat

- Pengurusan dan Pentadbiran

- Pendidikan Islam