E-Prosiding PASAK 2 - Jilid 3: Subtema Sosio Budaya, Sosiologi dan Kenegaraan

 

"Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi"

 

JILID 3

Subtema:

Sosio Budaya
Sosiologi
Kenegaraan

 

Tarikh

26-27 April 2017 (Khamis-Jumaat)

 

Tempat

Pusat Konvensyen KUIS

 

Editor

Siti Zaleha Ibrahim
Aemy Elyani Mat Zain
Suhaila Sharil
Mimie Syawalisa Salehudin
Rosfazila Abd Rahman
Ahmad Nazeer Zainal Arifin

 

E-ISBN: 978-967-0850-94-8

 

 

Sekretariat PASAK 2017:

Selangor International Islamic University College (KUIS)

43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA.

Phone: +603-8911 7000

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Subtema: Sosio Budaya

 

Nilai Sosiobudaya dalam Cerita Kanak-Kanak Pilihan
Profesor Madya Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi
Universiti Putra Malaysia & Universiti Malaya    

Cerita Rakyat dalam Perspektif Gender: Warisan Budaya Nusantara Sebagai Filter Budaya Global
Dr. Novi Siti Kussuji Indrastuti, M. Hum.
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Kearifan Lokal Menuju Kearifan Global, Belajar Dari Cerita Rakyat: Sunan Kalijaga
Umi Mujawazah
Universitas Gadjah Mada, Indonesia    

Pembentukan Sosiobudaya Masyarakat Melayu Melalui Kaedah Sejarah Lisan
Hikmah binti Hassan, Dr.Mohamed Ali Haniffa
Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor & Universiti Utara Malaysia

Takmilah  Novel Seteguh Fikrah Saleha, Karya Aminah Mokhtar
Rosnani Ripin
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra  
 

Mau’izah Remaja Dalam Novel Satu Bulan Tiga Bintang Karya Ummu Hani Abu Hassan
Prof. Madya Dr. Kamariah Kamarudin
Universiti Putra Malaysia    

Kesedaran Sosial Terhadap Golongan Mahasiswa Kelainan Upaya  Di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Norsaadah binti Din, Hasliza Talib, Siti Zaleha Ibrahim
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Ruqyah Teras Perubatan Islam
Phayilah Yama, Ikmal Zaidi Hashim, Farhah Zaidar Mohamed Ramli
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Peranan Jururawat Terhadap Ibadah Solat Pesakit: Kajian Di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah
Luqman Hakim @ Fakhairuzal bin Muhamad Ghazali, Dr. Mohd Akram Bin Dato' Dahaman @ Dahlan
Universiti Utara Malaysia

أحكام اللهو والمزاح في الفقه الإسلامي
Dr. Muhammad Yosef Niteh, Maad Ahmad, Mohd Rofaizal Ibhaim
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Penggunaan Tumbuh-Tumbuhan Dalam Perubatan Tradisional Masyarakat Siam Di Negeri Kedah
Dr. Salmah Omar, Dr. Shariffah Suraya Syed Jamaludin, Dr. Rafidah Mohamad Cusairi, En. Philip Lepun
Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia & Universiti Putra Malaysia

Tinjauan Literatur Terhadap Pendidikan Undang-Undang Jenayah Dalam Kalangan Masyarakat
Wan Nurul Wahidah Binti Wan Lanang, Dr. Muhamad Sayuti Bin Hassan @ Yahya
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pembubaran Perkahwinan Kerana Pertukaran Agama: Satu Tinjauan Perundangan 
Zaini Yusnita Mat Jusoh, Sharifah Hana Abd Rahman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Konsep Isqat Al-Tadbir Al-`Uyub Dalam Mengurus Tekanan Pesakit Kanser Payudara
Norhafizah Binti Musa, Che Zarrina Binti Sa`ari
Universiti Malaya

Kedudukan Dhawi Al-Arhām di Dalam Sistem Pembahagian Pusaka Islam: Satu Sorotan di Negeri Kedah Darul Aman
Prof. Madya Dr. Kamarudin B Ahmad, Amirudin Putera Zainol Abidin
Universiti Utara Malaysia

Analisis Demografi Dan Tahap Pengetahuan Petani Terhadap Zakat Tanaman: Satu Tinjauan Di Daerah Sabak Bernam
Fadilah Mat Nor, Mazna Jamaluddin, Aza Shahnaz Azman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Gelagat Kepatuhan Petani Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Menurut Teori Gelagat Terancang (TGT): Satu Kajian Di Daerah Sabak Bernam
Fadilah Mat Nor, Maznah Jamaluddin, Aza Shahnaz Azman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Analisis Penyelidikan Keris Dalam Pengubatan Tradisional Melayu Suatu Kajian Kes Di Kelantan
Azlina Musa
Universiti Malaysia Terengganu

Kemiskinan Relatif Di Kalangan Wanita: Kajian Di Banting Selangor
Aza Shahnaz Azman, Nur Khanifah Nor Azmal, Fadilah Mat Nor
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Bantuan Zakat Ke Arah Pembangunan Kualiti Hidup Asnaf Wanita Di Hulu Langat, Selangor
Aza Shahnaz Azman, Fadilah Mat Nor
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

 


Subtema: Sosiologi

 

A Study Of Safety Features In The Gated And Guarded Community
Suzei Mat Nurudin, Nor Suhaiza Md Khalid, Zarina Mohd Zain.
Universiti Teknologi MARA

Gejala Remaja Lari Dari Rumah, Masalah dan Penyelesaiannya Menurut Syariah
Dr. Russanani @ Asiah Binti  Hassan
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra

Stress and Fatigue: Their Impact on Health and Safety in the Workplace
Sohana Abdul Hamid
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Toleransi Dalam Kalangan Masyarakat Multi-Etnik Menurut al-Quran: Suatu Ulasan
Muhamad Amar Mahmad, Mohd Nizho Abdul Rahman, Solahuddin Abdul Hamid
Universiti Utara Malaysia

Peranan Suhbah Dalam Motivasi Taubat
Nazneen Binti Ismail, Mohd Noorikhwan Bin Sarbini
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & SMK Bandar Baru Bangi

Motivasi Secara Targhib Dan Tarhib Dalam Menangani Remaja Histeria
Intan Farhana Saparudin
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Teori Psikoterapi Islam Dalam Menangani Stress
Norhafizah Binti Musa, Che Zarrina Binti Sa`ari
Universiti Malaya

Tradisi Pembuatan Tuak Dalam Masyarakat Iban
Angelane Mula anak Bunyau
Universiti Malaya

Kesantunan dan Ketidaksantunan Berbahasa Pelajar di UUM
Ahmad Fuad Mat Hassan, Hishamudin Isam, Mashetoh Abd. Mutalib
Universiti Utara Malaysia

Forest Protection and Air Pollution Control from Open Burning: Application of Prescribed Burning under Environmental Law in Malaysia
Assoc. Prof. Dr. Maizatun Mustafa, Dr. Adzidah Yaacob, Dr. Mariani Ariffin, Dr. Mohd. Hazmi Rusli
International Islamic University Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia & Universiti Putra Malaysia

Membudayakan Quality Time Versi Konsep Pendidikan Islam Yang Syarat Nilai Globalisasi Dalam Mengurangi Kasus Penculikan Anak Di Indonesia
Dr. Hj. Asfiati, M.Pd
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Sumatera Utara, Indonesia

Hubungan Persekitaran Akademik Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Kajian Perbandingan Di Antara Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia Dan Pelajar Universiti Chiang Mai Thailand
Zahanim Ahmad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Integrasi Dakwah Bi Lisan Al-Haal Dan Komunikasi Lingkungan Dalam Meminimalkan Sampah Kantong Plastik Di Kota Padangsidimpuan
Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A.
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Penanggulangan Perilaku Patologi Sosial Pada Remaja
Ali Amran, S.Ag., M.Si
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Tingkah Laku Devian Dan Perlakuan Jenayah: Cabaran Kecenderungan Negatif Di Sebalik Kehidupan Masa Lalu Dan Kini
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Shamsaadal Sholeh Saad, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah, Harliana Halim, Md. Akbal Abdullah, Ku Hasnan Ku Halim
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Peranan Organisasi Wanita Dalam Membangun Perilaku Beragama Masyarakat Desa Huta Tonga Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Dra Replita, M.Si
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

Persepsi Dan Sikap Pelajar Melayu Terhadap Modul Bahasa Kebangsaan A di KUIS
Riduan Makhtar, Norshahila Mohamad Razak
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Taylor’s University

 

 


Subtema: Kenegaraan

 

Model Perpaduan Dalam Kepelbagaian Ibn Khaldun dalam Konteks Integrasi Dan Perpaduan Masyarakat Majmuk Malaysia    
Dr. Rosfazila Binti Abd Rahman, Dr. Abdul Razif Bin Zaini    
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor  
 
    
An Overview on Malaysia’s Ethics Initiatives    
Asmidar Lokman, Dr. Ahmad Tarmizi Talib    
UiTM Negeri Sembilan & Universiti Putra Malaysia    

 
Klasifikasi Generasi di Malaysia    
Dr. Hairol Anuar Hj Mak Din    
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor    

    
Pemupukan Nilai-Nilai Murni Antara Etnik Di Malaysia Melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan    
Ayu Nor Azilah Mohamad, Rohaini Amin, Nor Azlina Endut    
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor    

    
Pendekatan Wasatiyyah Dalam Masyarakat Multietnik Di Malaysia
Nor Azlina Binti Endut, Rohaini Binti Amin, Ayu Nor Azilah Binti Mohamad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor  
     
    
Kaedah Menangani  Kebosanan Mahasiswa Terhadap Subjek Kenegaraan Malaysia
Ku Hasnita Ku Samsu (PhD), Zatul Himmah Adnan (PhD), Mohd. Mahadee Ismail (PhD), Lee Yok Fee (PhD), Arfah Ab Majid (PhD), Ratna Roshida Ab Razak (Prof. Madya, PhD)
Universiti Putra Malaysia