E-Prosiding PASAK 2 - Jilid 2: Subtema Ilmu Bahasa, Nilai-nilai Sejagat, Sejarah & Ekonomi

 

"Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi"

 

JILID 2

Subtema:

Nilai-nilai Sejagat
Ilmu Bahasa
Sejarah
Ekonomi

 

Tarikh

26-27 April 2017 (Khamis-Jumaat)

 

Tempat

Pusat Konvensyen KUIS

 

Editor

Siti Zaleha Ibrahim
Aemy Elyani Mat Zain
Suhaila Sharil
Mimie Syawalisa Salehudin
Rosfazila Abd Rahman
Ahmad Nazeer Zainal Arifin

 

E-ISBN: 978-967-0850-94-8

 

 

Sekretariat PASAK 2017:

Selangor International Islamic University College (KUIS)

43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA.

Phone: +603-8911 7000

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Subtema: Nilai-nilai Sejagat

 

Kajian Terhadap Sumber Rujukan Dalam Karya-Karya Nasr Hamid Abu Zayd
Dr. Nur Zainatul Nadra Binti Zainol, Latifah Binti Abdul Majid    
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia & Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyebaran Nilai-Nilai Universal Islam Dalam Masyarakat
Fatimah Binti Ali 
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra

Idealisme Pembebasan sebagai Nilai Sejagat Merentasi Arus Globalisasi
Dr. Yus’aiman Jusoh @ Yusoff
Universiti Utara Malaysia

Unsur Kesantunan Dalam Tafsir Pimpinan Ar-Rahman
Nasimah Abdullah, Lubna Abd. Rahman, Norfazila Ab. Hamid, Murni Syakirah Musa
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Sains Islam Malaysia

Penerapan Elemen Perpaduan Masyarakat Dalam Program NGO Di Sabah: Satu Tinjauan Awal
Dr. Ros Aiza Mohd Mokhtar, Abd Hakim Mohad, Aiedah Abdul Khalek, Sarjit S. Jill, Ahmad Tarmizi Talib
Universiti Malaysia Sabah

Kepentingan Nilai INSAN & IHSAN dalam Pemupukan Nilai Santun dalam Komunikasi
Prof. Madya Dr Zaitul Azma binti Zainon Hamzah
Universiti Putra Malaysia

Integrasi Antara Dakwah Dan Perbandingan Agama; Tinjauan Literatur
Aemy Elyani Mat Zain, Nur Azimah Abdul Aziz
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

تحديات العولمة وأثرها على الفكرالإسلامي
Dr. Najib Sheikh Abdisamad
Universiti Sains Islam Malaysia

Nafsu Amarah Dalam Seindah Mawar Berduri
Noor Farhah binti Rosly    
Universiti Malaya

Antara Akal Dan Wahyu Dari Perspektif Islam
Maad Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, Mohd Rofaizal Ibhraim
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Dialog Dan Toleransi Agama:  Kepentingannya Kepada Masyarakat Majmuk Di Malaysia
Rohaini Amin, Ayu Nor Azilah Mohamad, Nor Azlina Endut
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Similarities And Differences Between Al-Attas And Al-Faruqi In Islamisation Of Knowledge In Education
Nik Zuraihan Nik Mat Kamil, Nur Hazwani Hanafi
International Islamic University College Selangor & International Islamic University Malaysia

 

 


Subtema: Ilmu Bahasa

 

Ketidaksepadanan Terjemahan Kata Ganti Nama Diri Dalam Surah al-Syu’araa
Nasimah Abdullah, Lubna Abd. Rahman, Norfazila Ab. Hamid, Murni Syakirah Musa
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Sains Islam Malaysia

Analisis Cara Penterjemahan Cerpen Bahasa Inggeris Kepada Bahasa Arab
Diyak Ulrahman bin Mat Saad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 

Inventori Fonem Vokal Dan Diftong Varian Salang: Kajian Lapangan Dialek Melayu Tioman-Aur-Pemanggil
Dr. Norfazila Ab. Hamid
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 

Pause Pattern Utilisation During Spoken Interaction And Communicative Effectiveness: A Case Of English As L2 Users In Malaysia
Julia Madzalan, Zakiah Hassan, Norshilawani Shahidan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Modenisasi Bahasa di Kalangan Gen Z 
Nur Azlina Binti Jalaluddin, Nurhasyinda Binti Shahidan
Kolej Komuniti Kuala Langat

Penentuan Tempoh Perkembangan Bahasa Melayu Klasik: Satu Kajian Tinjauan
Zurina binti Abdullah
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor    

Pemerolehan Bahasa Imam Al-Shafie Sebagai Suri Teladan Pembelajaran Bahasa Arab
Wazzainab Binti Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Hikayat Pelanduk Jenaka:  Perkembangan Kecerdasan Bodily- Kinesthetic Dan Kecerdasan Bahasa Kanak-Kanak Dan Remaja
Dr. Roslina binti Abu Bakar
Universiti Putra Malaysia

Pembentukan Istilah Baharu: Sejauh Mana Kesejajarannya dengan Pedoman?
Dr. Hasnah binti Mohamad
Universiti Putra Malaysia

صيغة أسماء الاستفهام والاسم الموصول في اللهجة الحجازية الحضرية
Yaakob bin Hasan, Dr. Khalid Ludin, Dr. Fahed Maromar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Wacana Abdul Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayatus Salikin: Suatu Pandangan dari Sudut Laras Bahasa    
Norhasliza Ramli
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

A Review of Studies on Metadiscourse in Written Text
Farahnaz Mohd Khalib
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Speech Acts Of Written Texts In Fast Food Online Advertisements
Hamdi Khalis Bin Kadri, Muhammad Khair Abd Razak
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Kebangsaan Malaysia

Kumpulan Puisi Mencari Makna Diri Berdasarkan Prinsip Stilistik J.J Webber
Rohayati Binti Junaidi, Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali, Madiawati binti Mamat @ Mustaffa
Universiti Malaya

A Current Issue on English as a Foreign Language (EFL) in Indonesian Primary School
Dr. H. Surahman Amin, Lc., M.A., Abd. Rahman, S.S., M.Pd.
State College for Islamic Studies (STAIN) Sorong, Papua Barat, Indonesia

أساليب النص الشعري في الأدب السعودي المعاصر
Dr. Mariam Mat Daud
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 

Motivation In Learning A Second Language 
Nidana Yahya
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor    

Quantitative Research: Writing Structure in Social Network Disintegrate English Proficiency
Mohd Rafshamjani bin Mohd Lasim
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

تأثير ترجمة آية (ألف دينار):" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"في التفكير والسلوك 
Muhammad Hashimee
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

 


Subtema: Sejarah

 

Menitip Beberapa Catatan Dalam Sebuah Perjalanan Oleh Abdullah Hussain Sebagai Penjana Kajian Lanjut Tentang Situasi Sosial Alor Setar, Kedah
Dr. Mohd Kasri Bin Saidon, Zolkefli Bin Bahador
Universiti Utara Malaysia 

Malayanising Cina-Melayu Dalam Menangani Konflik Perkauman Selepas Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu
Dr. Mohamed Ali Haniffa, Dr. Nor Azlah Sham Rambely
Universiti Utara Malaysia

Pandangan Orientalis Berkenaan Sikap Malas Masyarakat Melayu Di Tanah Melayu
Mohd Farhan Abd Rahman, Rohailin Zainon, Maryam Mohd Esa, Nurulhayah Muhamad
UiTM Cawangan Perak & Kolej Universiti Islam Melaka  
 

‘Gagap, Buta, Lalai Dan Tuli’: Adab Sultan Hussain Muadzam Syah Sebagai Pemerintah Singapura Menurut Tajus Salatin (Mahkota Raja-Raja)
Rahimah Hamdan, Arba’ie Sujud
Universiti Putra Malaysia

Sejarah Dan Ulasan Kritis Kitab Al-Barakat Al-Makkiyah Fi Al-Salawat Al-Nabawiyyah Karangan Al-‘Allamah Al-Faqih Al-Muhaddis Muhammad Musa Al-Ruhani Al-Bazi
Dr. Muhammad Khairi Mahyuddin, Awatif Abdul Rahman
Universiti Sains Islam Malaysia & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

(القصة الملايوية في الثلاثنيات (1930م 
Dr. Khalid Ludin, Dr. Fahed Maromar, Yaakob bin Hasan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

مفهوم الحداثة وإشكاليته: دراسة وصفية
Dr. Fahed Maromar, Yaakob bin Hasan, Dr. Khalid Ludin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Pembentukan Kerakyatan Malayan Union 1946: Reaksi, Isu Dan Tuntutan Bangsa Melayu
Dr. Nor Azlah Sham bt Rambely, Dr Mohamed Ali Hanifa
Universiti Utara Malaysia

Kegagalan Melaksanakan Pemerintahan Islam Punca Kehilangan Kuasa Islam Di Andalus
Suhaila Sharil
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Analisis Kritis Dalam Pensejarahan Ilmiah: Satu Penelitian Terhadap Rosli Dhoby: Merdeka Dengan Darah (2013)
Dr. Nordi bin Achie
Universiti Malaysia Sabah

 


Subtema: Ekonomi

 

Pemakaian Konsep Wasiat Wajibah Di Malaysia
Nurul Syafini Binti Abd Rahman, Hasliza Talib, Noor Syahida Abdul Rahman, Nur Zulfah bt Md Abdul Salam, Norhayati Abd Ghani
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Pembiayaan Pendidikan Melalui Akad Ijarah Mausufah Fi Zimmah (Pajakan Hadapan)
Mohd Rofaizal bin Ibhraim, Maad Ahmad, Muhammad Yosef Niteh
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Isu-Isu Tuntutan Harta Pusaka: Satu Sorotan Literatur
Hasliza binti Talib, Nurhayati binti Abdul Ghani, Nur Zulfah bt Md Abdul Salam, Nurul Syafini bt Abd Rahman, Noor Syahida bt Abdul Rahman, Farhana Abd Samad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

The Mediating Effect Of Organizational Justice On The Relationship Between Economic Performance And Employee Engagement
Suraini Binti Saufi, Assc. Prof. Dr. Noraani Mustapha 
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra & Universiti Malaysia Kelantan