E-Prosiding PASAK 2 - Jilid 1: Subtema Pendidikan, Teknologi Maklumat, Politik dan Kepimpinan

 

"Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi"

 

JILID 1

Subtema:

Pendidikan
Teknologi Maklumat
Politik dan Kepimpinan

 

Tarikh

26-27 April 2017 (Khamis-Jumaat)

 

Tempat

Pusat Konvensyen KUIS

 

Editor

Siti Zaleha Ibrahim
Aemy Elyani Mat Zain
Suhaila Sharil
Mimie Syawalisa Salehudin
Rosfazila Abd Rahman
Ahmad Nazeer Zainal Arifin

 

E-ISBN: 978-967-0850-94-8

 

 

Sekretariat PASAK 2017:

Selangor International Islamic University College (KUIS)

43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA.

Phone: +603-8911 7000

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Subtema: Pendidikan

 

Impak Ecomdeaf Bagi Kursus SBK1021 Dalam Kalangan Pelajar Khas Politeknik Kota Kinabalu                    
Nurhazawani Binti Yahya, Helley Halen    
Politeknik Kota Kinabalu    

Kajian Keperluan Pembangunan Sistem Penilaian Pensyarah oleh Pelajar di Kolej Komuniti Kuala Langat
Kaslia Bt Kasiran, Badariah Bt Abdollah
Kolej Komuniti Kuala Langat

Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Projek Ke Atas Pengetahuan, Sikap Dan Tingkah Laku Murid Tahun 5 Terhadap Tajuk Tenaga
Roslina Abd Karim, Zanaton Iksan
Universiti Kebangsaan Malaysia

Pembelajaran Berbasis Saintifik Dan Multikultural Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Dr.  Lelya Hilda, M.Si
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Sumatera Utara Indonesia

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq Dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Surah Al-Hujuraat Ayat 11-13
Mohamed Taufik Bin Mohamed Ramlan
Kolej Islam Muhammadiyah, Singapura 

Sumbangan Ahli Akademik Terhadap Pengajian Hadith: Tumpuan Kepada Penulisan Ilmiah
Dr. Amran bin Abdul Halim, Dr. Zohdi bin Mohd Amin, Dr. A. Irwan Sentri Doll Kawaid, Dr. Mahsor bin Yahya, Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff, Dr. Abdulloh Salaeh 
Universiti Sains Islam Malaysia

Judul dan Blurb Buku Ilmiah
Sharil Nizam Sha’ri (Ph.D), Akmar Hayati Ahmad Ghazali, Mohamad Suhaizi Suhaimi, Norul Haida Redzuan 
Universiti Putra Malaysia & Universiti Pendidikan Sultan Idris 

Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Anak-Anak di Sekolah Rendah
Aida Hartini Mahmud, Zolkepeli Haron
Universiti Kebangsaan Malaysia 

Kefahaman Guru Tentang Kemahiran Abad Ke-21 
Nurzarina Amran, Roslinda Rosli
Universiti Kebangsaan Malaysia 

Aplikasi Peta Pemikiran i-Think Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik
Nurhafizah binti Zaidi, Roslinda binti Rosli, Mohamed Yusoff bin Mohd. Nor
Universiti Kebangsaan Malaysia 

Sikap Dan Keupayaan Pelajar Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik Bukan Rutin 
Nurul Nashrah Binti Salehudin, Effandi Bin Zakaria
Universiti Kebangsaan Malaysia

Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Aktiviti BIG Di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Mohd Faeez Ilias, Ahmad Shafiq Mat Razali, Muhammad Syakir Sulaiman.
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Cabaran Dalam Meningkatkan Kemahiran Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah: Penaksiran Autentik Sebagai Alternatif
Wan Rosliza Wan A. Rahman, Faridah Yunus
Universiti Kebangsaan Malaysia 

Kepentingan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Aktiviti Pembelajaran Kanak-Kanak Di Prasekolah 
Paezah Abd. Halim, Faridah Yunus
Universiti Kebangsaan Malaysia 

Teknik Multisensori Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Literasi Huruf  Kanak-Kanak Prasekolah
Nur Syuhada Binti Mohamad Abdul Wahab, Faridah Yunus
Universiti Kebangsaan Malaysia

Keperluan Pusat Bahasa Arab Di Malaysia: Satu Kajian Rintis Di Kuiscell
Hairun Najuwah  Jamali, Mohd Shafie  Zulkifli, Hasanah  Hj Iksan, Haji Ahmad  Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Pengetahuan Konseptual Dan Pengetahuan Prosedural Dalam Mata Pelajaran Matematik Sekolah Menengah
Nur Aida binti Abd. Hamid
Universiti Kebangsaan Malaysia    

Sikap Dan Keupayaan Pelajar Aliran Vokasional Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik
Nor Azwanis Zainurin, Effandi Zakaria
Universiti Kebangsaan Malaysia    

Kompetensi Guru Pelatih Dalam Penulisan Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Arab 
Noor Shamshinar Zakaria, Mohd Salihin Hafizi  Mohd Fauzi, Zakiah binti Hassan, Julia Madzalan, Haslina Hamzah
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Matematik dan Realiti: Tinjauan Ringkas Terhadap Takrif-Takrif  Matematik 
Muhammad Ikhwan Azlan     
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Transmisi Ideologi Pendidikan Fundamentalisme Religius Di Sekolah Islam Terpadu Sumatera Utara
Dr. Magdalena, M.Ag.
Dosen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Kolaborasi Dalam Proses Pengintegrasian Ilmu Naqli Dan Aqli Melalui Pendekatan “Lesson Study”
Siti Rashidah binti Abd.Razak, Zetty Nurzuliana Rashed, Norshilawani Shahidan Ahmad Shafiq b. Mat Razali, Zanaton Hj Iksan, Sri Andayani Binti Mahdi Yusuf
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Kebangsaan Malaysia     
   

Tahap Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Di Selangor
Hanis Najwa Shaharuddin, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Wazzainab Ismail, Farah- Nur Rashida Rosnan, Norafidah Gordani
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor    

Persepsi Pelajar Tahfidz dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
Ku Fatahiyah Ku Azizan, Hanis Najwa Shaharuddin, Wazzainab Ismail, Farah Nur-Rashida Rosnan, Norafidah Gordani
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Kebangsaan Malaysia 

Pendidikan Bahasa Arab di Peringkat Prasekolah: Satu Tinjauan Awal
Awatif Abdul Rahman, Siti Nurhajariah Md Isa, Norfaezah Mohd Hamidin, Idi Hamdi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Literatur
Dr. Norfaezah Bt Mohd Hamidin, Siti Nurhajariah Md Isa, 
Awatif Abdul Rahman, Idi Hamdi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

تحليل حاجات الدارسين وصعوباتهم في تعلم اللغة العربية بالمركز الإعدادي، الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور
Fitri Nurul’Ain Nordin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Cabaran Pengajaran Kelas Pengukuhan Al-Quran: Tinjauan Terhadap Mahasiswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Siti Zaleha Ibrahim, Norsaadah binti Din, Muhammad Izzat Ngah 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Subjek Al-Quran: Satu Kajian Di Pusat Pengajian Teras, KUIS
Muhammad Izzat Ngah, Siti Zaleha Ibrahim, Dr. Zainora Daud
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Sains Islam Malaysia

Kompetensi Guru Bahasa Arab Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia
Noor Shamshinar binti Zakaria, Dr. Abdul Razif bin Zaini, Dr. Ahmad Zabidi bin Abdul Razak, Dr. Mohamad Rushdan Hj Azizan, Hasmadi Hamdan, Rofian ismail, Mohd Redzauddin Ghazali
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Permasalahan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Malaysia
Abdul Razif bin Zaini, Muhammad Redzaudin Ghazali, Mohd Rufian Ismail, Noorshamsinar Zakaria, Hasmadi Hamdan, Mohamad Rushdan Hj. Azizan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 


Subtema: Teknologi Maklumat

 

Impak Subjek Digital Entrepreneurship Kepada Pelajar Kolej Komuniti Wilayah Selangor 
Azila Binti Baharuddin, Isrul Hasrita Binti Ismail, Nurul Hayati Binti Shamsuri
Kolej Komuniti Kuala Langat  
 

Globalisasi Dalam Teknologi Maklumat: Tumpuan Terhadap Dakwah Melalui Biografi Wanita
Nurol Halimatulwara’ binti Haji Mumin, Lilly Suzana binti Shamsu
Universiti Islam Sultan Sharif Ali   


الإذاعـة المرئية وعلاقتها بجنوح الأحداث
Dr. Azlan Shaiful Baharum, Musbah Ali Sweyh
Universiti Sains Islam Malaysia  
 

Determination of Information System Elements to Support Initial Promotion of Farm Management Information System Usage
Mohd Shahrul Nizam Mohd Danuri, Mohd Sazili Shahibi, Mohd Razilan Abdul Kadir    
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor & Universiti Teknologi MARA  

 


Subtema: Politik dan Kepimpinan

 

Pemimpin Dan Strategi 
Ratana Inzah binti Mohd Asri
Universiti Putra Malaysia 

Politik, Perempuan, dan Isu-Isu Global dalam Sastra Modern di Indonesia: Sebuah Kajian Novel Pulang Karya Leila S. Chudori 
Cahyaningrum Dewojati
Universitas Gadjah Mada, Indonesia    

Konsep Desentralisasi Dalam Pentadbiran Kerajaan Tempatan: Suatu Analisis Konseptual
Nor Suhaiza Md Khalid, Suzei Mat Nurudin, Zarina Mohd Zain
Universiti Teknologi Mara Kampus Seremban 3

Idealistik Ilmu Asas Politik di Kalangan Generasi Y
Nor Suhaiza Md Khalid, Zarina Mohd Zain, Suzei Mat Nurudin
Universiti Teknologi Mara Kampus Seremban 3

Islam dan Kristian di Malaysia: Perbahasan dan Respon Pemimpin Kristian Terhadap Isu Negara Islam UMNO-PAS (2001-2010)
Dr. Khairulnizam Mat Karim, Suzy Aziziyana Saili, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali 
Universiti Tenaga Nasional & Universiti Malaya