E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan (PASAK 2)

 

"Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi"

 

Sub-Tema
Nilai-nilai Sejagat
Sosio-Budaya
Pendidikan
Sejarah
Sosiologi
Kenegaraan
Ilmu bahasa
Teknologi Maklumat
Ekonomi
Politik dan Kepimpinan

 

Tarikh

26-27 April 2017 (Khamis-Jumaat)

 

Tempat

Pusat Konvensyen KUIS

 

Editor

Siti Zaleha Ibrahim
Aemy Elyani Mat Zain
Suhaila Sharil
Mimie Syawalisa Salehudin
Rosfazila Abd Rahman
Ahmad Nazeer Zainal Arifin

 

E-ISBN: 978-967-0850-94-8

 

 

Sekretariat PASAK 2017:

Selangor International Islamic University College (KUIS)

43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA.

Phone: +603-8911 7000

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

JILID 1

Subtema:

 


 

JILID 2

Subtema:

 


 

JILID 3

Subtema: