Penulis

Maklumat untuk Penulis

 

Panggilan Kertas Kerja

Abstrak: 30 Disember 2016

 

Abstrak yang dihantar perlu mengandungi perkara-perkara berikut;

 • Tajuk kertas kerja
 • Nama penuh penulis
 • Nama institusi
 • Alamat lengkap
 • Nombor telefon
 • Alamat e-mel

 


 

Tarikh Penting

Kertas Kerja Penuh: 17 Mac 2017

 

Bahasa Melayu

 • Panjang tidak melebihi 15 muka surat
 • 1.5 spacing
 • Saiz Font 12 bagi jenis Times New Roman
 • Stail Rujukan APA 

 

Bahasa Arab

 • Panjang tidak melebihi 15 muka surat
 • 2.0 spacing
 • Saiz Font 18 bagi jenis Traditional Arabic
 • Stail Rujukan APA atau nota kaki (foot note)

 


 

Format Artikel/ Manuskrip

 

Sila Klik

 


 

Penghantaran Artikel/ Manuskrip

 

Email kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ATAU 

Hantar Di Sini

 


 

 

Payment due date

 

17 Mac 2017