Latar Belakang

Pembangunan pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu usaha berterusan dan dinamik. Ia memerlukan penglibatan dan kerjasama daripada semua pihak bagi memastikan bidang ini terus berkembang dengan inovasi terbaru yang releven dengan kepelbagaian kepakaran. Kelebihan dalam kepelbagaian teknik P&P ini, harus diraikan kerana menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan daripada pelbagai sudut pandang. Penganjuran NPreUS 2019 perlu dilihat oleh semua pihak sebagai salah satu pendekatan yang penting dalam pembangunan penyelidikan berkaitan pengurusan P&P yang positif. Proses membangunkan penyelidikan dan kaedah pengajaran bukanlah satu usaha yang mudah, sebaliknya memerlukan satu perancangan strategik sama ada ia bersifat jangka panjang mahupun jangka pendek. Penglibatan daripada pihak pembuat dasar, pelaksana dan penyelidik dari seluruh negara adalah diharapkan dapat menyumbang dan berkongsi pengetahuan dalam inovasi terkini pendidikan sebagai suatu usaha pembentukan masyarakat pendidik yang mempunyai aras pemikiran tinggi pada masa akan datang. Tujuan utama seminar ini adalah untuk menyediakan satu landasan bagi para penyelidik, pendidik, pelajar pasca siswazah dan penggubal dasar di peringkat pengajian pra-universiti mahupun peringkat yang lebih tinggi untuk berkongsi maklumat, mengenal pasti cabaran masa hadapan serta menyediakan idea bagi memenuhi keperluan generasi akan datang.

Kenapa Npreus??

 • Murah
 • Sesuai untuk semua peringkat
 • Terbuka untuk semua

Objektif

 • Membincangkan sumbangan pendidikan di peringkat pengajian pra-universiti kepada pembangunan akademik pelajar.Murah
 • Memahami tentang kepentingan pengajian di peringkat pra-universiti kepada bakal siswazah.
 • Membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pengajian pra-universiti di setiap peringkat.
 • Mempamer dan berkongsi pengurusan dalam kepelbagaian bidang pengajian di peringkat pra-universiti.
 • Sebagai platfom untuk berbincang mengenai kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang berkesan.

Tema

 • Pendidikan
 • Pengajian Islam
 • Pengurusan & Perniagaan
 • Pengurusan, Perbankan Islam, Muamalat
 • Sains, Media Baharu, Teknologi
 • Ilmu Bahasa & Komunikasi

FORMAT

Butiran Kertas Kerja

 • Abstrak tidak melebihi 150 patah perkataan.
 • Semua abstrak dan kertas kerja hendaklah disediakan sama ada dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab.
 • Kertas kerja untuk diterbitkan dalam prosiding tidak melebihi 10 muka surat.
 • Kertas kerja ditaip langkau jarak baris 1.0 menggunakan Microsoft Word.
 • FONT/ Jenis Tulisan: Times New Roman bersaiz 12.
 • Maklumat penulis seperti: 1) Tajuk 2) Nama Penuh Penulis 3) Email
 • Setiap artikel disertakan dengan rujukan.
 • Rujukan dalam teks dan senarai rujukan hendaklah menggunakan gaya APA; American Psychology Association (Pengarang, Tahun).
 • Rujukan yang dipetik daripada laman web perlu dinyatakan tarikh ianya dirujuk.
 • Penghantaran abstrak adalah melalui e-mel : npreus@kuis.edu.my.

Borang

FLYERS

Sila rujuk flyers dibawah untuk info lebih lanjut

JADUAL

Tentatif program adalah seperti berikut

Tarikh / hari

Masa

Perkara

Tempat

23 Oktober 2019
(Rabu)

8.00-8.30 pagiPendaftaran Seminar(Pembentang & Peserta)Foyer Bangunan Akademik 2
8.30 pagi-10.00 pagiPembentangan Selari 1
Bilik Tutorial 2123

Bilik Tutorial 2122

Bilik Tutorial 2133

Bilik Mesyuarat Pusat Matrikulasi

Dewan Utama
10.00-10.30 pagiMinum pagiFoyer
10.30-11.30 pagiForum :
Peranan Komunikasi dalam Pembentukan Muslim di Era Revolusi Industri 4.0
Panel jemputan :
1) Panel Kuis - Dr.Faradillah Iqmar Bt Omar
2) Panel Industri - En. Azrin Aris
3) Panel Jemputan - Ustaz Pahrol Mohamad Juoi
Moderator : Ustaz Affuan Che Mansor - Wakil Pusat Matrikulasi
Dewan Utama
11.30-12.00 Tgh hariMajlis Perasmian Seminar, Pengumuman dan Penyampai
Hadiah Kertas Kerja Terbaik
Dewan Utama
12.00-2.00 petangMakan tengah hari dan solat zohor
Foyer & Masjid al-Azhar
2.00-2.40 petangPembentangan selari 2
Bilik Tutorial 2123

Bilik Tutorial 2122

Bilik Tutorial 2133

Bilik Mesyuarat Pusat Matrikulasi

Dewan Utama
2.40-3.30 petangPembentangan selari 3
Bilik Tutorial 2123

Bilik Tutorial 2122

Bilik Tutorial 2133

Bilik Mesyuarat Pusat Matrikulasi

Dewan Utama
3.30-5.00 petangMinum Petang & Bersurai Foyer

Jadual Pembentangan [Kemas kini : 19 Oktober 2019]

BAYARAN

Sila rujuk jadual dibawah untuk info lebih lanjut mengenai bayaran

JAWATANKUASA

Jawatankuasa yang mengelolakan seminar 4th NPreus 2019

HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di saluran dibawah

Address

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA

Email

npreus@kuis.edu.com.my