NATIONAL PRE-UNIVERSITY SEMINAR 2017 (NPreUS 2017) | Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Sidang Redaksi Seminar

PENAUNG
Prof Dato’ Dr. Ab Halim bin Tamuri
PENASIHAT
Pn. ‘Aliyatulmuna binti Mohd Nor
PENASIHAT II
Pn. Maizan binti Mat @ Muhammad
PENGARAH PROGRAM
En. Abdul Hadi bin Awang
TIMBALAN PENGARAH PROGRAM
En. Mohd. Rasyidi Bin Ali
BIRO KERTAS KERJA & PROSIDING
En. Khairul Akhbar bin Khalib
En. Nor Effendy bin Ahmad Sokri
Pn. Nur ‘Atiqah Jamilah binti Abdullah
Pn. Nujaidah binti Nuwairi
Pn. Saidatul Khatijah Ismail
Pn. Fitri Nurul ‘Ain Nordin
Pn. Norizatini binti Norali