NATIONAL PRE-UNIVERSITY SEMINAR 2017 (NPreUS 2017) | Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

EDITOR

PENAUNG
Prof Dato’ Dr. Ab Halim bin Tamuri
PENASIHAT
Dr. Muhammad Yosef bin Niteh
PENASIHAT II
Pn. Maizan binti Mat @ Muhammad
PENGARAH PROGRAM
En. Abdul Hadi bin Awang
BIRO KERTAS KERJA & PROSIDING
Pn. Nujaidah binti Nuwairi
Pn. Saidatul Khatijah binti Ismail
Cik Zati Azmina binti Jaafar