NATIONAL PRE-UNIVERSITY SEMINAR 2017 (NPreUS 2017) | Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

4.0 BUTIRAN PERSIDANGAN


4.1 Tarikh: Seminar ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 23 Ogos 2017 (tertakluk kepada perubahan).

4.2 Yuran Penyertaan

Kategori Pembentang Peserta
Tempatan RM500 RM200
RM450 (early bird)
RM250 (second paper)
KUIS RM350
RM150 (second paper)

4.2.1 Pendaftaran awal pembentang (early bird) sebelum 30 Jun 2017, yuran akan dikurangkan RM50.

4.2.2 Harga adalah termasuk GST.


4.2.3 Kaedah Pembayaran.

Nama : KUISCELL SDN BHD

Bank : Bank Islam Malaysia Berhad

Nombor Akaun : 120290 100 64136


  4.3 Sub Tema
 • 4.3.1 Pendidikan
 • 4.3.2 Pengajian Islam
 • 4.3.3 Pengurusan & Perniagaan
 • 4.3.4 Teknologi Maklumat
 • 4.3.5 Linguistik & Kesusasteraan
 • 4.3.6 Psikologi
 • 4.3.7 Komunikasi

4.4 Kumpulan Sasaran

4.4.1 Peserta dan pembentang adalah terbuka kepada umum yang terdiri daripada ahli akademik, pelajar pasca siswazah, pentadbir dan profesional pelbagai bidang, pegawai penyelidik, pembuat polisi, pekerja komuniti, pegawai pengembangan, pertubuhan bukan kerajaan, dan sesiapa sahaja yang berminat dengan pengurusan penyelidikan & inovasi pendidikan peringkat pra-universiti.

4.4.2 Selain itu, seminar kebangsaan ini juga terbuka kepada cendekiawan, sarjana, penyelidik dan pelajar pasca siswazah dalam bidang pembangunan dan inovasi penyelidikan dari dalam negara.

  4.5 Butiran Kertas Kerja
 • 4.5.1 Abstrak tidak melebihi 150 patah perkataan.
 • 4.5.2 Semua abstrak dan kertas kerja hendaklah disediakan sama ada dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab.
 • 4.5.3 Kertas kerja untuk diterbitkan dalam prosiding tidak melebihi 10 muka surat.
 • 4.5.4 Kertas kerja ditaip langkau jarak baris 1.0 menggunakan Microsoft Word.
 • 4.5.5 FONT/ Jenis Tulisan: Times New Roman bersaiz 12.
 • 4.5.6 Maklumat penulis seperti:
  1. 1) Tajuk
  2. 2) Nama Penuh Penulis
   3) Email
 • 4.5.7 Setiap artikel disertakan dengan rujukan. Rujukan dalam teks dan senarai rujukan hendaklah menggunakan gaya APA; American Psychology Association (Pengarang, Tahun). Rujukan yang dipetik daripada laman web perlu dinyatakan tarikh ianya dirujuk.
 • 4.5.8 Penghantaran abstrak adalah melalui e-mel : npreus@kuis.edu.my.

4.6 Tarikh-tarikh Penting

Bil Perkara Tarikh
1. Penghantaran abstrak 27 Mac 2017
2. Pengesahan penerimaan abstrak 24 April 2017 29 Mei 2017
3. Penghantaran kertas kerja lengkap 02 Mei 2017 28 Julai 2017
4. Pengesahan penerimaan kertas kerja lengkap 28 Julai 2017
5. Tarikh pelaksanaan seminar 23 Ogos 2017

4.6.1 Kertas kerja yang dihantar lewat akan diteliti oleh penganjur bagi kelulusan untuk pembentangan.

4.7 Tentatif Seminar

Tarikh / hari Masa Perkara
23 Ogos 2017
(Rabu)
08:00 a.m – 09.00 a.m Pendaftaran Seminar
09:00 a.m – 10.00 a.m

Ucaptama oleh:

YBhg Dr Hamdan Bin Dato' Mohd Salleh,
Dekan,
Pusat Pembangunan Pengajian Asasi dan Umum,
Universiti Selangor (UNISEL)

10.00 a.m – 10:30 a.m Minum pagi
10:30 a.m – 12:00 p.m Sesi Selari 1
12:00 p.m – 12:15 p.m

Ucapan alu-aluan oleh:

YBhg Prof. Dato' Dr. Ab. Halim bin Tamuri,
Rektor,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

12:15 p.m – 1:00 p.m

Ucapan Perasmian oleh:

YB. Tuan Nik Nazmi Bin Nik Ahmad,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan,
Pembangunan Modal Insan, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Selangor.

1:00 p.m – 02:15 p.m Makan tengahari
02:15 p.m – 03:45 p.m Sesi Selari 2
03.45 p.m – 05.15 p.m Sesi Selari 3
05.15 p.m – 05.45 p.m Majlis Penutup
05.45 p.m – 06.00 p.m Minum Petang

4.8 Hasil Persidangan

Semua kertas kerja yang dibentangkan akan diterbitkan di dalam prosiding.