E-PROSIDING 2016
Bil
Tajuk
Penulis
Muka
1 Tok Guru Nik Aziz Pencetus Siasah Syar`Iyyah Dalam Sistem Politik Moden 1. PM Dr Shukeri Mohamad
2. Dr Mohd Azrien Mohd Adnan
1-17
2 Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum Dan Realiti Fatimah Binti Ali 18-27
3 Program Wanita Negeri Kelantan Di Bawah Dasar Membangun Bersama Islam: Pencapaian Dan Cabaran 1. Nurul Akma Bt Mohamed @ Sheikh Mohd Amin
2. Prof. Madya Dr. Shukeri Bin Mohamed
28-41
4 Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita Dr. Russanani @ Asiah Binti Hassan 42-48
5 Pengurusan Masjid Dalam Dakwah Terhadap Non-Muslim: Kajian Di Masjid Cina Melaka 1. Mohd Luqman Bin Yusof
2. Dr.Fakhri Bin Sungit
49-57
6 Kedudukan Ketua Negara Dalam Syariat Islam Haji Ismail Bin Haji Omar 58-67
7 Konsep Zakat Dan Peranannya Terhadap Masyarakat Sejagat 1. Muaz Bin Omar
2. Norita Binti Kamarudin
3. Dr Fakhri Bin Sungit
68-86
8 Wasiat Dan Prosedur Pengurusan Di Majlis Agama Islam Selangor 1. Muhammad Nabeel Alia Bin Ngadnan
2. Dr. Mohd Musa Bin Sarip
3. Dr. Fakhri Bin Sungit
87-99
9 Hukum - Hakam Dan Isu - Isu Dalam Ibadah Korban 1. 'Uqbah Bin Amer
2. Nora’inan Binti Bahari
3. Dr. Fakhri Bin Sungit
100-113
10 Pengurusan Harta; Teori Syeikh Izzuddin Bin Abdussalam Dan Perbandingan Realitinya Di Malaysia 1. Dr. Mohd Mustaffa Bin Jusoh @ Yusoff
2. Dr. Mohd Musa Bin Sarip
114-123
11 “Kepercayaan Kepada Tuhan”:Satu Sorotan Dalam Kepelbagaian Agama Di Malaysia Ayu Nor Azilah binti Mohamad 124-136
12 1. Muhammad Yosef Niteh
2. Mohd Rofaizal Ibhraim
137-143
13 Keganasan Rumah Tangga Dan Pembubaran Perkahwinan : Hak Wanita Di Bawah Peruntukan Undang-Undang 1. Zaini Yusnita Mat Jusoh
2. Sharifah Hana Abd Rahman
144-152
14 Pemulihan Masalah Sosial Menurut Kerangka Siasah Syariyyah: Tinjauan Di Pusat Pemulihan MAIS 1. Zanariah Bt Dimon
2. Nurzatil Ismah Bt Azizan
3. Nazneen Binti Ismail
4. Sahlawati Bt Abu Bakar
5. Nurul Husna Bt Mohd Jabar
153-161
15 Skim Agihan Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Mengikut Maqasid Syariah: Kajian di Selangor dan Wilayah Persekutuan 1. Azman Ab Rahman
2. Hairullfazli Bin Mohammad Som
162-171
16 Skim Agihan Zakat Kepada Mualaf Mengikut Maqasid Syariah: Kajian Di Negeri Sembilan Dan Pulau Pinang 1. Azman Ab Rahman
2. Hairullfazli Mohammad Som
3. Mohd Nasir Ali
4. Norlina Ismail
172-183
17 1. Maad Ahmad
2. Muhammad Yosef Niteh
3. Mohd Rofaizal Ibhraim
184-198
18 Amalan Urut Melayu Tradisional Patuh Syariah Rosnani Ripin 199-220
19 Maqasid As-Syariah Dalam Indeks Syariah Malaysia 1. Zamri Bin Zainal Abidin
2. Rosli Mokhtar
3. Dr Fakhri Bin Sungit
221-236
20 Isu Penasaban Anak Luar Nikah Kepada Bapa Biologi Dari sudut Pandang Siasah Syar’iyyah di Malaysia 1. Prof Madya Dr. Lukman Abdul Mutalib
2. Mohamad Azhan Yahya
237-253
21 Perjanjian Sulh Di Antara Pihak-pihak Bertikai di Mahkamah Syariah Sebagai Pilihan Atau Persetujuan Yang Perlu Dipatuhi ? 1. Hammad Mohamad Dahlan
2. Mohamad Azhan Yahya
254-261
22 Keperluan Surat Konsulat Dalam Pembuktian Permohonan Pengesahan Nikah Di Mahkamah Syariah 1. Mohamad Azhan Yahya
2. Lukman Abdul Mutalib
3. Hammad Mohamad Dahlan
262-274
23 Ihya` Al-Mawat : Pengurusan Dan Sumbangannya Pada Awal Abad Pemerintahan Islam 1. Nurul Syafini Abd Rahman
2. Norhayati Abd Ghani
3. Hasliza Talib
275-287
24 Khabar Masyhur Dalam Konteks Undang-Undang Keterangan Islam : Sorotan Aplikasi Masa Kini Azizah Mohd Rapini 288-295
25 Masbuk Dan Muafik Satu Analisis Fiqh Dan Maqasid As Syariah 1. Ahmad Thariki Bin Nawi
2. Zainudin Bin Che Seman
296-306