Tema

Rasulullah : Qudwah Hasanah Pembentuk Ummah

Sub Tema

Islam di Tanah Melayu
Sejarah Penyebaran Islam Nusantara
Kedudukan Agama Islam Dalam Negara Islam Dan Bukan Islam
Penyelidikan Sirah Nabawi Secara Saintifik
Media Dalam Penyebaran Dakwah
Metodologi Penyampaian Dakwah Berkesan
Psikologi Dan Sosiologi
Serangan Pemikiran
Aliran Pemikiran yang Mengancam Jati Diri Umat Islam
Akidah, Ibadah Dan Akhlak
Sejarah Dan Tamadun Islam
Kesenian Dalam Islam
Dakwah Dan Pembangunan Masyarakat
Tokoh Dalam Sejarah Islam
Polimik Dalam Ilmu Kalam
Aliran Pemikiran Semasa
Perubatan Islam
Isu-isu Semasa Mengenai Umat Islam