Tarikh-Tarikh Penting

PERKARA TARIKH
Panggilan Abstrak 15 Ogos 2016
Penyerahan Kertas Kerja Penuh 15 Disember 2016
Bayaran Awal (Early Bird Fee) 1 September 2016
Tarikh Persidangan 3 Mac 2017
Penerbitan Buku 15 Februari 2017