Format Penulisan

Artikel hendaklah ditulis dengan berpandukan format berikut:

Jumlah Halaman

Bahasa

Program

Jenis Font


Saiz Font


Jarak

Muka hadapan

:

:

:

:


:


:

:

Tidak melebihi 15 muka surat.

Arab, Inggeris, Melayu dan Indonesia

Microsoft Word

- Times New Roman (Bahasa Melayu, Indonesia dan Bahasa Inggeris)
- Traditional Arabic (Bahasa Arab)

- 12 (Bahasa Melayu, Indonesia dan Bahasa Inggeris)
- 16 (Bahasa Arab)

1.5

1. Tajuk
2. Nama Penuh Penulis
3. Nama Institusi
4. Alamat e-mel
5. No. Hp

Setiap pembentang perlu mengisi maklumat pendaftaran dan menghantar kertas kerja penuh isra@kuis.edu.my selewat-lewatnya 15 Disember 2016