TEMA

” SISTEM PENDIDIKAN DAN TRANSFORMASI
DI ERA PENDIDIKAN MALAYSIA BAHARU: ISU DAN CABARAN”

SUB-TEMA SEMINAR

 • Kemenjadian Guru
 • Kemenjadian Murid/ Pelajar
 • Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah
 • Pedagogi dan Kurikulum
 • Heutagogi dan Kurikulum
 • Sistem Pendidikan Semasa
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Pendidikan Abad Ke-21
 • Pendidikan Bersepadu
 • Berkeperluan Khas
 • Pendidikan Seksual
 • Pendidikan Silang Budaya
 • Sosiologi Pendidikan

*Sebarang kertas kerja yang berkaitan pendidikan diterima