OBJEKTIF

  • Memberi ruang kepada penyelidik dan para ilmuan berkongsi pengalaman berkaitan pendidikan dalam Islam, serta pendidikan umum dan universal.
  • Membentangkan hasil penyelidikan berkaitan pendidikan dalam Islam dan pendidikan universal.
  • Membincangkan hasil-hasil serta isu-isu pendidikan semasa dalam pelbagai bidang.
  • Mengemukakan idea atau cadangan daripada hasil penyelidikan yang diperolehi kepada pihak-pihak yang berkepentingan bagi tujuan menambahbaik sistem, metodologi, atau kurikulum pendidikan.
  • Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan teknologi.