ISPEN 2020

Front Cover
Editorial
Prelim
Table of Contents


 1. ENGAGEMENT AS A COGNITIVE BASE OF NEUROSCIENCE COHESION IN THE COVID-19 VIRTUAL LEARNING
  Unik Hanifah Salsabila
 2. GAYA PEMBELAJARAN DAN KAEDAH PENGAJARAN DIGEMARI DI KALANGAN PELAJAR DIPLOMA KEJURURAWATAN DI UNIVERSITI SWASTA PENANG
  Nor Aroma Abu Bakar, Zetty Nurzuliana Rashed
 3. PANDANGAN GURU INOVATIF PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI PRODUK INOVASI ALLAH
  Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah
 4. HUBUNGAN ANTARA ADAB-ADAB PEMBELAJARAN TAHFIZ DAN PENCAPAIAN HAFAZAN PELAJAR MAAHAD TAHFIZ SAINS, TANAH MERAH
  Siti Nur Fatin Jaafar, Mohd. Isa Hamzah
 5. FAKTOR YANG MENDORONG MINAT MENGHAFAZ AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHFIZ
  Sharifah Noorhidayah Syed Aziz, Mastor, K.A., Izuli Dzulkifli
 6. KEBERKESANAN KURIKULUM PENDEKATAN NEOTERIK DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHAP SATU DI SEKOLAH KEBANGSAAN
  Nur Suhailah Mohammad, Muhammad Aidid Aqli Mohd Aini, Nurul A’fiffa Che Malek, Abu Zarrin Selamat
 7. THE CONCEPTUAL AWARENESS OF HEUTAGOGY APPROACH AMONG LECTURERS OF FACULTY OF EDUCATION IN KUIS
  Nurul Rahimah Mohd Hanipah, Natasha Ariffin
 8. KAJIAN KE ATAS SUBJEK PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBANGUN KURIKULUM PENDEKATAN NEOTERIK BAGI MEMBENTUK GENERASI KALIS MASA DEPAN
  Nurul A’fiffa Che Malek, Abu Zarrin Hj Selamat, Muhammad Aidid Aqli Mohd Aini, Nur Suhailah Mohammad
 9. HUBUNGAN GAYA KEIBUBAPAAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR TINGKATAN 4 SEKOLAH MENENGAH DI PERAK
  Nur Farahana Nazri, Nor Aroma Abu Bakar, Zetty Nurzuliana Rashed
 10. PEMERKASAAN INSTRUMEN PENDEKATAN KAEDAH NEOTERIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHAP 1 BAGI MEMBENTUK GENERASI KALIS MASA DEPAN
  Muhammad Aidid Aqli Mohd Aini, Abu Zarrin Selamat, Nurul A’fiffa Che Malek, Nur Suhailah Mohammad
 11. PENGINTEGRASIAN MODEL 5M (2010) DAN ELEMEN SCAFFOLDING BAGI BIMBINGAN GURU DALAM BAHASA ARAB (LAM) KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD)
  Mohamad Azizi Md Mukhtar, Amani Dahaman@Dahlan, Farihah Hussain, Abd Aziz Hassan@Yahya, Sazura Zakaria
 12. PERMASALAHAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR BUKAN PENUTUR JATI : SATU KAJIAN DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
  Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Fahed Maromar, Mohamad Rofian Ismail, Ahmad Rezdaudin Ghazali
 13. PEMBELAJARAN HADIS DI MAAHAD INTERGRASI TAHFIZ SELANGOR
  Mohamad Fuad Haji Ishak, Abu Zaki Ismail, Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Shazarina Zdainal Abidin, Suziana Hanini Sulaiman
 14. TAHAP PENGGUNAAN MULTIMEDIA GURU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN
  Nurul Aina Nazri, Aliza Alias.
 15. PERSEPSI MUALAF TERHADAP PELAKSANAAN KAEDAH PENGAJARAN GURU KELAS FARDHU AIN MUALAF (KFAM) DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR
  Mariam Abd. Majid, Nurayuni Adibah Abdullah, Noraini Mohamad
 16. ONLINE MICRO TEACHING: A STUDY ON TESL TRAINEE TEACHERS
  Norshilawani Shahidan, Suhana Mohamed Lip, Natasha Ariffin, Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin
 17. FAKTOR PRESTASI PEMBELAJARAN YANG LEMAH DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK NILAI, NEGERI SEMBILAN*
  (*This paper is retracted)
  Mahnessa A Kadir
 18. UTILISING PROSODY IN OVERCOMING INTERACTION CHALLENGES AMONG SECOND LANGUAGE LEARNERS OF ENGLISH
  Julia Madzalan, Muhammad Syakir Sulaiman, Nazirah Hamdan, Siti Fatimah Madzalan
 19. GAYA PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DI ERA SBAfL*
  (*This paper is retracted)
  Hjh Norwati Hj Abu Bakar, Mohd Isa Hamzah, Ab.Halim Tamuri, Zetty Nurzuliana Rashed, Hj Roslan Hj Untong
 20. KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM*
  (*This paper is retracted)
  Ismail Abas
 21. TESL TRAINEE TEACHERS’ POSITIVE EXPERIENCE AND CHALLENGING ENCOUNTERS IN USING FACEBOOK GROUP AS A MEDIUM OF REFLECTIVE PRACTICE
  Natasha Ariffin, Norshilawani Shahidan, Suhana Mohamed Lip, Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin
 22. PERSEPSI PELAJAR TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN TESIS SECARA MOD ONLINE DALAM ERA PANDEMIK
  Suhana Mohamed Lip, Suziana Hanini Sulaiman, Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Hj Ishak, Shazarina Zdainal Abidin, Norshilawani Shahidan, Natasha Ariffin
 23. ONLINE TEACHING: READINESS AMONG LECTURERS IN HIGHER LEARNING INSTITUTIONS
  Suziana Hanini Sulaiman, Suhana Mohamed Lip, Shazarina Zdainal Abidin, Norshilawani Shahidan, Natasha Ariffin, Mohamad Fuad Haji Ishak, Sapie Sabilan
 24. PERLAKSANAAN MODEL KURIKULUM TURATH DI MAAHAD TAHFIZ INTEGRASI NEGERI SELANGOR
  Zetty Nurzuliana Rashed, Mardhiah Yahaya, Norfariza Mohd Radzi, Mohd Faeez Ilias, Ahmad Ala’uddin Kamal, Ainul Hayat Abdul Rahman
 25. TAHAP PEMBACAAN MAHASISWA/I KUIS SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
  Zurina Abdullah, Marziana Abdul Majid
 26. HUBUNGAN KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR KEMAHIRAN VOKASIONAL TERHADAP KEPUASAN BEKERJA*
  (*This paper is retracted)
  Ahmad Zainal Abd Aziz
 27. KEPENTINGAN AMALAN PENGURUSAN ISLAM DALAM URUS TADBIR DI SEKOLAH
  Ainul Hayat Abdul Rahman, Fakhri Sungit, Zetty Nur Zuliana Rashed
 28. THE ROLE OF LEADERS IN CONFLICT MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Anaas Tri Ridlo Dina Yuliana
 29. TAHAP PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN GURU TAHFIZ TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD 21
  Farihah Mohd Noor@Jamil, Shahirah Mohktar, Nurul Syahirah Mohd Napis
 30. GAMIFIKASI APLIKASI KAHOOT DALAM PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PDPC) PENDIDIKAN ISLAM
  Annasaii Jamar, Mohd Aderi Che Noh
 31. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS (AUTISME)
  Ahmad Shafiq Mat Razali, Nurzul Nadhirah Zolkepli
 32. TEKANAN EMOSI PENSYARAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ATAS TALIAN DI ERA PANDEMIK COVID-19
  Shazarina Zdainal Abidin, Suziana Hanini Sulaiman, Suhana Mohamed Lip, Norshilawani, Shahidan, Natasha Ariffin, Mohamad Fuad Ishak, Sapie Sabilan
 33. AMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGGUNAAN PAPAN PUTIH SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  Mohd Faeez Ilias, Muhammad Syakir Sulaiman, Mohd Amin Mohd Noh, Mohd Salihin, Hafizi Mohd Fauzi, Annasaii Jamar, Mohd Izzuddin Mohd Pisol
 34. PENDIDIKAN BERASASKAN NILAI : KONSEP DAN PENILAIAN
  Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, Mohd Faeez Ilias
 35. TINGKAH LAKU DEVIAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK DAN REMAJA: SOROTAN TEORI
  Maizan binti Mat@Muhammad
 36. ANALYSIS THE COMPONENT OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING ON ISLAMIC EDUCATION AND CHARACTER TEXTBOOK AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL GRADE X*
  (*This paper is retracted)
  Hilwati, Zulfani Sesmiarni, Iswantir M, Zetty Nurzuliana Rashed
 37. KEPENTINGAN KOMUNIKASI BUKAN LISAN DAN GAYA PENYAMPAIAN GURU BAHASA ARAB SECARA DALAM TALIAN
  Noor Shamshinar Zakaria & Nor Azhan Norul ‘Azmi