ISPEN 2022


001 – PEMBELAJARAN ABAD KE-21: APLIKASI PERMAINAN TARSIA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Annasaii Jamar, Muhammad Syakir Sulaiman, Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi,Mohd Izzuddin Mohd Pisol,Mohd Faeez Illias, Mohd Amin Mohd Noh, Julia Madzlan, Hasrol Basir

002 – AMALAN PEDAGOGI TERBEZA GURU PENDIDIKAN ISLAM PASCA PANDEMIK

Ithar Hanani Mohd Zaki, Khadijah Abdul Razak

003 – PEMBANGUNAN MODEL PENGAJARAN AL-QURAN BRAILLE BAGI PELAJAR OKU PENGLIHATAN

Mohd Izzuddin Mohd Pisol,Hazlin Falina,Rosli,Zetty Nurzuliana Rashed, Zur’ain Harun & Muhammad Najib Abdul Halim

004 – TAHAP PENGAMALAN SET INDUKSI DALAM KALANGAN GURU SRA, SRAI DAN KAFAI SEMASA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEMAHIRAN PROFESIONALISME

Kamarulnizam Sani, Zetty Nurzuliana Rashed , Siti Fazlyana Mat Husin, Syazlan Sazali

005 – ELEMEN PARALINGUISTIK WAHANA KEBERKESANAN PERSEKITARAN SOSIAL DAN KESERONOKAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Noor Shamshinar Binti Zakaria & Nor Azhan Bin Norul’Azmi

006 – KEMENJADIAN GURU DEMI KEMENJADIAN MURID: KAJIAN KES KOMPETENSI GURU BERPOTENSI CEMERLANG

Norziah Othman, Kamarulnizam Sani, Zetty Nurzuliana Rashed

007 – TAHAP KESEDIAAN GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN TERADUN BERASASKAN KEMAHIRAN TEKNOLOGI

Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip,Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin

008 – KEKONGRUENAN INDIVIDU-PERSEKITARAN AKADEMIK GURU PELATIH DI IPTA TERHADAP AMALAN NILAI PROFESIONALISME KEGURUAN

Siti Haswa Niza Binti Abdullah, Zakiah Binti Noordin

009 – THE EXPERIENCE OF USING SOCIAL NETWORKING SITES (SNS) IN TEACHING ENGLISH

Hasrol Basir,Zairil Azmir Zaiyadi , Julia Madzalan