ISPEN 2019

Front Cover
Editorial
Prelim
Table of Contents


001: Model Penilaian Jangka Panjang Prestasi Akademik: Analisis Terhadap Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Azizah Sarkowi, Mahaya Salleh & Norhayati Mohd Saad

002: Tahap Literasi Guru Terhadap Pendekatan Dalam Pentaksiran Bilik Darjah
Mahaya Salleh, Azizah Sarkowi, Mohd Fairuz Jafar, Zakaria Mohd Arif, Hariyanti Abd Hamid

003: Tekanan Kerja Dalam Kalangan Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah Di Daerah Semporna
Ag Ruzaini Ag. Ali Omar

004: Mengenalpasti Masalah Ketidakhadiran Pelajar Harian Sekolah Rendah Dalam Aktiviti Gerko Melalui Teknik Lukisan
Prurin Robert Ipique & Zuria Mahmud

005: Pendekatan Psikopendidikan Dalam Kaunseling Kelompok Bagi Menangani Masalah Emosi Murid Mangsa Penceraian Ibu Bapa
A.Murat bin Abd.Rani & Zuria Mahmud

006: Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Kalangan Murid Orang Asli
Mohd Hasra Ibrahim & Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim

007: Model Penilaian Kepenggunaan Tup (Bednarik, 2002) Dalam Penilaian Modul Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Aplikasi Learning Management System (Lms) Di Institut Pendidikan Guru
Amani binti Dahaman@Dahlan, Rohani binti Seman & Sazura binti Zakaria

008: Learning Log: A Powerful Tool To Enhance Writing Skill
Amirah Akhyar

009: Sensitiviti Terhadap Pembelajaran Silang Budaya Dalam Kalangan Bakal Guru Pelbagai Etnik Di Ipg Kampus Darulaman: Cabaran Dan Harapan
Faizah Ali

010: Penerapan Metod Keteladanan Dalam Pendidikan
Ilham Alsi, Maimun Aqsha Lubis & Mohd Isa Hamzah

011: Keberkesanan Penggunaan I-Koam Dalam Matematik Dan Impak Terhadap Tingkahlaku Introvert Murid Pemulihan Khas
Mohd Rino Mohd Johari

012: Pencapaian Pelajar Pengurusan Dalam Kursus ‘Business Matematics’: Satu Perbandingan Mengikut Program Pengajian
Noraznida Husin, Nur Syaheera Atan & Norziah Othman

013: Kesediaan Guru Matematik Daerah Kuala Langat Dalam Melaksanakan Pembelajaran Abad Ke 21
Norfaizah Binti Md Kamary & Mahizer Bin Hamzah

014: Penglibatan Pihak Industri Dalam Program Perantisan Di Bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Norhayati Yahaya & Rohani Seman

015: Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Melalui Aplikasi Teknik Watabi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Puisi
Norita Binti Ariffin, Walaini Binti Abu Bakar & Norisah Binti Ahmad

016: Pengetahuan Pendidikan Inklusif Dalam Kalangan Siswa Guru Semester Enam IPGKDRI
Nur Nabilah binti Ahmad Latpi, Rabiatul Adawiyah binti Azhan & Sukri bin Berahim

017: Pencapaian Pelajar Dalam ‘Business Mathematics’ : Analisis Terhadap Markah Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir
Nur Syaheera Atan, Norziah Othman & Noraznida Husin

018: Pembelajaran Abad Ke-21, Amalan 4k 1n Berasaskan Modul MJSASFC Dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Asas Vokasional (PAV) Zon Utara
Rohani Seman, Amani Dahaman @ Dahlan & Norhayati Yahaya

019: Perlaksanaan Pendidikan Abad Ke 21 di Sebuah Sekolah Menengah Ts25 Negeri Kedah : Satu Tinjauan
Shabibah binti Shaufit Affandi

020: The Purpose of Elderly People Further For Higher Education and Their Challenges In ODL
Wong Huey Siew

021: Inisiatif Cakna Pembentukan Watak dan Kreativiti Murid Melalui Pengalaman Ko-Kurikulum Stem Robotik
Lee Saw Im

022: Kaedah “MEC” Dalam Pembelajaran dan Pengajaran Ekonomi Tingkatan Lima Satu Kaedah Bagi Meningkatkan Kemahiran Berfikir Murid
Malisah Binti Zainol

023: Kertas Konsep Kompetensi Guru Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah Agama Integrasi Negeri Selangor
Kamarulnizam Sani & Zetty Nurzuliana Rashed

024: Pengetahuan Kepimpinan Sinergi Kolaboratif Dalam Kalangan Ketua Panitia Sains Sekolah Kebangsaan
Eizuan Mueizany Bin Abd Aziz & Asmah Binti Ahmad

025: Kesediaan Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Melaksanakan Pembelajaran Abad Ke 21
Siti Suhaili Sarif

026: Distributed Leadership Practice In Secondary Schools, Yobe State Nigeria Can The Principal Object?
Saad Ibrahim & Asmah Binti Ahmad

027: Meningkatkan Penguasaan Pengecaman Huruf Hijaiyyah Melalui Aplikasi “MulMed” Dalam Kalangan Murid Prasekolah
Fadzliyah binti Hashim

028: Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah
Adib Emir Shafiq Bin Sharifudin, Atikah Binti Osman & Zuria Mahmud

029: Pendekatan Kaunseling Kelompok Psiko Pendidikan Dalam Membantu Ibubapa Yang Mempunyai Anak-Anak Bermasalah Disiplin
Dayang Masiah Binti Abdul Majid & Zuria Mahmud

030: Perlaksanaan Peintegrasian Ilmu Sains Dan Al Quran Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Di Maahad Tahfiz Sains Negeri Selangor
Zetty Nurzuliana Rashed, Ab. Halim Tamuri & Siti Suhaila Ihwani

031: Analisis Amalan Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Melaui Medium Youtube
Noor Shamshinar binti Zakaria & Nor Azhan bin Norul‘Azmi

032: Penggunaan Laman Web Ekologi Spiritual (ES) untuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar Berhubung Konsep Ekologi Spiritual Dalam Pendidikan Islam
Wan Nornajmiwati Bt Wan Ab Rahman, Zaharah Hussin & Asri B. Md Saman @ Osman