ISPEN 2018

Front Cover
Editorial
Prelim
Table of Contents


001: Nursyafiqah Norazhar, Mohd Fahridzakki Abd Rahman & Abu Yazid Abu Bakar
Minat Kerjaya dan Tret Personaliti dalam kalangan Murid Tingkatan Satu Berbeza Jantina: Satu Kajian Kes

002: Sanawiah Abdul Salam & Ku Suhaila Ku Johari
Pendekatan Terapi Realiti Dalam Meneroka Isu Penyesuaian Diri di Organisasi PDRM

003: Aziz Tahir, Ahmad Zamri Mansor & Ghazali Darusalam
Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan Hubungannya Terhadap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Daerah Miri

004: Mazliana Md Said, Zolkepeli Haron, Shahlan Surat
Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Literasi Pentaksiran Bilik Darjah Melalui Model Pengukuran Rasch

005: Mohd Saifudin Mat Piah & Zolkepeli Haron
Latihan Industri Kolej Vokasional: Keberkesanan Pelaksanaanya Dari Perspektif Pelatih

006: Najah Kurama Ahmad Zuhdi & Roslinda Rosli
Pembelajaran Matematik Di Kalangan Kanak-Kanak Autisme : Satu Sorotan Literatur Sistematik

007: Noor Hasmayuzee Hashim, Zolkepeli Haron & Shahlan Surat
Ciri –Ciri Psikometrik Instrumen Music Model Of Academic Motivation Inventory (MMAMI)

008: Nor Amalina Ab Hakim & Zanaton Iksan
Pengetahuan, Kemahiran Pelaksanaan dan Sikap Guru terhadap Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam Mata Pelajaran Sains

009: Nor Hani Jaludin, Noraizan Mohsin & Ruslin Amir
Pengajaran Frasa Qawalib dalam Mata Pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Muasiroh (Lam) Menggunakan Kaedah Nyanyian : Kajian di Sekolah Agama Menengah Sultan Hisamuddin Klang

010: NorFatin Syuhada Abu Bakar & Tajul Ariffin Muhamad
Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Sentul, Kuala Lumpur

011: Norhafizan Ismail & Aliza Alias
Cabaran Guru Prasekolah yang Mengajar Kanak-Kanak Gelandangan

012: Mohamad Taufiq Jamal & Aida Hanim A.Hamid
Amalan Kepemimpinan Lestari Guru Besar dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Rendah Berprestasi Tinggi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

013: Norshafinaz Abdul Sani & Faridah Yunus
Amalan Guru Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pranumerasi di Tadika

014: Mohd Radzani Abdul Razak & Nur Syaza Zahrina Mustafa
Perbandingan Tahap Kecergasan Fizikal antara Pelajar Asli dan Pelajar Biasa di Gombak

015: Nurdiyana Tasripin & Kamariah Abu Bakar
Permainan Interaktif’ dalam Pembelajaran Pranombor dan Pendidikan Matematik Prasekolah

016: Rashidah Radzi & Mohamed Amin Embi
Use of Communicative Language Teaching in Malaysian Polytechnics

017: Rahazimah Ibrahim @ Ismail & Abdul Razaq Ahmad
Pengukuhan Kemahiran Insaniah Pelajar Tahun Akhir di IPTS: Cabaran Menempuhi Alam Kerjaya

018: Shaidatul Nadira Shaharum & Roslinda Rosli
Tahap Pengetahuan Tiga Orang Pelajar Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran (Lembam) dalam Penambahan Nombor Bulat

019: Mohd Noorhasyim Mohd Yusof & Mohd Radzani Abdul Razak
Gaya Hidup Mempengaruhi Kecergasan Fizikal dalam Kalangan Murid Orang Asli di Muadzam Shah, Rompin, Pahang

020: Zuraidah Muda & Mohamed Yusoff Mohd Nor
Modal Psikologi dan Komitmen Guru dalam Organisasi Pendidikan

021: Normawarni Hasan & Lilia Halim
Kemahiran Menyelesaikan Masalah bagi Topik Keseimbangan dan Leraian Daya

022: Ahmad Talal Hashan, Norazah Mohd. Nordin & Ghazali Darusalam
Amalan Komunikasi Kepimpinan dalam Mempengaruhi Kepuasan dan Komitmen Guru: Kajian di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Bentong

023: Nor Amira Mazlin & Zanaton Iksan
Kesan Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak  terhadap Motivasi Pembelajaran Fizik

024: Norzalikha Buyong & Suziyani Mohamed
Ciri-Ciri Tadika Berkualiti

025: Muhammad Saifuddin Abdul Hadi & Abu Yazid Abu Bakar
Aspirasi Kerjaya di kalangan Anak Yatim Remaja di Kompleks Anak Yatim Darul Kifayah

026: Norhayati Mohd Nor & Roslinda Rosli
Persepsi Pelajar terhadap Amalan Komunikasi Guru Matematik Sekolah Menengah

027: Ahmad Amirulhadi Mohamad & Mohd Radzani Abdul Razak
Kelaziman Lebihan Berat Badan dan Obesiti di Kalangan Pelajar di Sebuah Sekolah Rendah di Bandar Selayang, Selangor