ISPEN 2017

Front Cover
Editorial
Table of Contents


001 – METODE LATIHAN RASULULLAH BAGI PENINGKATAN PRESTASI KERJA GURU TERHADAP KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN
Zety Azlin Elias, Ahmad Marzuki Mohamad, Mohd Nasir Ripin, Suhana Abdul Hamid

002 – KONSEP TAAKULAN AKHLAKIYAH BAGI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: KE ARAH KEMENJADIAN INSAN
Zana Roslina Ujang, Zaharah Hussin

003 – PENDEKATAN IHES MELALUI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MEMBENTUK KEMENJADIAN GENERASI AL QURAN
Zetty Nurzuliana Rashed, Ab Halim Tamuri

004 – KEBERKESANAN TEORI MALAKAH DAN TADRIJ DALAM AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH PEDALAMAN
Mohd Zaidi Mohd Zeki, Nurulaini Moshidi

005 – HUBUNGAN CABARAN GURU BUKAN OPSYEN, KURIKULUM DAN IKLIM SEKOLAH DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB DI BEBERAPA SEKOLAH RENDAH AGAMA JAIS DAERAH HULU LANGAT SELANGOR
Haslina Hamzah, Noor Shamshinar Zakaria, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Julia Madzalan & Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi

006 – SIKAP DAN KEUPAYAAN KENDIRI PELAJAR DALAM KEMAHIRAN MENULIS TUGASAN AKADEMIK
Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi

007 – KREATIVITI MENERUSI LAGU RAKYAT MASYARAKAT ORANG ASLI SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN ASAS LITERASI : TINJAUAN AWAL
Siti Nor Khalis Harun Narasid, Mohd Nazri Abdul Rahman