ISoT 2021

ISoT 2021 PROCEEDINGS

Prelim
Contents
Editors
Committee


List of Papers

P01: Kesan Ibadah Solat Terhadap Kepimpinan Diri Belia
Haslina Hamzah, Noor Shamshinar Zakaria, Zetty Nurzuliana Rashed, Sapie Sabilan

P02: Aplikasi CLASSKICK Dalam Penilaian Bacaan Al-Quran: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura
Nur Hayati Jumali

P03: Hubungan Antara Persekitaran Prasarana Bahasa Arab Dengan Tahap Komunikasi Bahasa Arab Pelajar
Nurul Iman Ridzuan & Harun Baharudin

P04: Metode Beraksi Dalam Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian Rintis Di Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura
Saadiah Bte Pavidor

P05: Prinsip-Prinsip Pengajaran Menurut Cendekiawan Islam Dan Aplikasi Dalam Pengajaran Fiqh
Siti Astri Hj Moksin, Muhamad Zahiri Awang Mat, Hjh Norwati Hj Abu Bakar

P06: Penerokaan Dan Pengesahan Instrumen Amalan Pentaksiran Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Tahap Satu
Siti Fazlyana Mat Husin

P07: Konsep Masa Dalam Kata Kerja Arab Dan Melayu
Sitti Nor Thurayya Khodari & Harun Baharudin

P08: Penggunaan Huruf Yā’ Dalam Struktur Ayat Sintaksis Arab: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura
Zauwiah Binte Abidin

P09: The Effect of Using Multimedia Towards Students’ Activities and Learning Outcome In Islamic Cultural History Subject At The Seventh Grade Students of MTSN 1 Bukittinggi
Neni Sumanti, Iswantir M, Darul Ilmi, Loli Safitri

P10: The Analysis of Graduates Grade Point Average Viewed From Gender Perspective
Zulfani Sesmiarni, Suyadi, Lisa Candra Sari

P11: Keberkesanan Program Latihan Guru Terhadap Prestasi Kerja Melalui Tingkahlaku Pengajaran Berasaskan IHES
Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip, Shazarina Zdainal Abidin & Haslina Hamzah

استخدام برانمج تطبيق —— في تضخيم صوت الطلبة : مبحث متهيدي عند تعلم مهارة الكالم لطالبات الدبلوم مبدرسة السقاف العربية سنغافورة
أسيونيفر بنت أبو

إعداد الربانمج التطبيقي —— عند تعلّم فهم املقروء للصف 12 األول الثانوي، بـ مدرسة السقاف العربية
سيت خدجية بنت عابدين