ISoT 2017 PROCEEDINGS

Front Page
Prelim
Contents
Editors


List of Papers

COVERT GRAMMAR IN TEACHING PASSIVE VOICE FOR STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL
Absharini Kardena

PENDEKATAN PROGRAM PENDIDIKAN RUMAH PERLINDUNGAN KE ATAS REMAJA HAMIL LUAR NIKAH
Azahar Yaakub, Norhafizah Musa, Adibah Muhtar, Siti Suhaila Ihwani, Zaharah Mustaffa, Mohd Hambali Rashid, Mohd Al’Ikhsan Ghazali

STREGHTENING SCHOOL-BASED MANAGEMENT FOR BUILDING DEMOCRACY IN EDUCATION
Charles, M.Pd.I

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DAN TANTANGAN PEMBELEJARAN EKONOMI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI
Asyari

ON LINE READING ACTIVITIES IN READING CLASS FOR STUDENTS MAJORING IN ENGLISH AT IAIN BUKITTINGGI
Melyann Melani

LEARNING STRATEGY BY EMPOWERING MULTIPLE INTELLIGENCES TO ACHIEVE OPTIMAL MULTIPLE INTELLIGENCES
Zulfani Sesmiarni

BUDAYA CURI TULANG DALAM KALANGAN PEKERJA DI INSTITUT PENDIDIKAN ISLAM DI SELANGOR
Zulkifli Abd Hamid

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ISLAM DI ERA GLOBAL
Khairuddin

INTEGRASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Gema Hista Medika

PENDEKATAN QUR’ANI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI BAHASA ARAB PADA PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM DI IAIN BUKITTINGGI
Hayati, MA

PERANAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN: KAJIAN TERHADAP DRAMA MATAHARI TERBIT LAGI
Monika @ Munirah Abd Razzak, Nor Hizwani binti Ahmad Thohir, Nik Mohd Zaim Ab Rahim

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KEPERCAYAAN EPISTEMOLOGI ISLAM
Nurul Asiah Fasehah Muhamad

ELEMEN TAKWA, IBADAH DAN AKHLAK DALAM SIFAT AMANAH MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Sahlawati Abu Bakar, Mariam Abd. Majid, Nurzatil Ismah Azizan, Aza Shahnaz Azman, Mazlina Che Malik

TAHAP PENGHAYATAN NILAI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DARI SUDUT INPUT DALAM KALANGAN GURU PELATIH UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL)
Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Mohamad Fuad Ishak, Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin, Mujaini Tarimin

PROFIL KEMAHIRAN INTRAPERSONAL MURID BERKEPERLUAN KHAS PENGLIHATAN CEMERLANG AKADEMIK
Shahida Hassim, Manisah Mohd Ali, Norshidah Mohamad Salleh

MUSLIM WOMEN EDUCATION IN CAMBODIA: AN OVERVIEW OF PROBLEMS AND IMPLICATIONS FOR FAMILY ROLES AND STABILITY
Siti Suhaila Ihwani, Adibah Muhtar, Norhafizah Musa, Zaharah Mustaffa, Mohd Hambali Rashid, Zetty Nurzuliana Rashed

KONSELOR SEKOLAH ABAD 21: SEBUAH TANTANGAN
Yeni Afrida

KEPERLUAN PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN MANDIRI DALAM KALANGAN WANITA ISLAM SVAY KHLEANG, KEMBOJA
Zaharah Binti Mustaffa, Siti Suhaila Binti Ihwani, Mohd Hambali Bin Rashid