BOOK CHAPTER

Book Chapter

Prelim
Muka Hadapan
Isi Kandungan
Lampiran 1
Lampiran 2

Kulit Hadapan
Kulit Belakang


Senarai Bab Dalam Buku

BC01: Ustaz Che Muzdi bin Awang; Tinjauan Awal Ketokohan dan Kaedah Pengajaran Tarannum
Ahmad Shafiq Mat Razali, Wan Hilmi Wan Abdullah, Wan Fakhrul Razi Wan MohamadWan Nasyrudin Wan Abdullah

BC02: Kompetensi Pengetahuan Pedagogi Am Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Agama Integrasi Negeri Selangor
Kamarulnizam Sani, Zetty Nurzuliana Rashed, Norziah Othman, Hamdi Ishak

BC03: Pemikiran Kritis Dari Perspektif Al-Hadith
Mohamad Fuad Haji Ishak, Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin

BC04: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Julia Madzalan, Ahmad Shafiq Mat Razali, Mohd Faeez Ilias, Suhana Mohamed Lip, Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, Annasaii Jamar

BC05: Impak Matapelajaran Khidmat Masyarakat Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Swasta: Projek Pembersihan Sungai
Adli Mohd Sidi, Muhammad Syakir Sulaiman, Julia Madzalan, Kalam Azad Isa

BC06: Aplikasi E-Novel Dalam Pengajaran Bahasa Arab Secara Dalam Talian
Noor Shamshinar Zakaria, Nor Azhan Norul’azmi

BC07: Pembangunan Holistik Pelajar Di Dalam Konteks Kokurikulum
Nor Hanieza Esa, Farah Nur-Rasyidah Rosnan

BC08: Penggunaan TMK Dalam Sistem Pendidikan: Satu Analisis
Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, Mohd Faeez Ilias, Mohd Amin Mohd Noh, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Julia Madzalan

BC09: Pendekatan Modular Dalam Program Latihan Guru
Suhana Mohamed Lip, Mohamad Fuad Hj Ishak, Sapie Sabilan , Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin, Norshilawani Shahidan, Natasha Ariffin, Zurain Harun

BC10: Cabaran Dan Strategi Pengajaran Guru Pendidikan Islam Di Era Revolusi 4.0
Zetty Nurzuliana Rashed, Haslina Hamzah, Noor Shamshinar Zakaria, Kamarulnizam Sani

BC11: Pengaruh Budaya Terhadap Amalan Kepemimpinan Pengetua Di Malaysia: Cabaran Kepimpinan Di Abad-21
Zur ‘Ain Harun, Natasha Arifin, Suhana Mohd Lip

BC12: Teacher’s Readiness On 21st Century Learning Approach: A Review
Suziana Hanini Sulaiman, Suhana Mohamed Lip, Mohammad Fuad Ishak,Shazarina Zdainal Abidin, Norshilawani Shahidan, Sapie Sabilan