Bahasa Melayu | English
TARIKH PENTING
Panggilan Kertas Kerja Pertama : 17 Februari 2017

Panggilan Kertas Kerja Kedua : 13 Mac 2017

Yuran Pendaftaran Awal (Early Bird) : Sebelum 1 Mei 2017

Tarikh Akhir Serahan Abstrak : 20 Mei 2017

Penerimaan Abstrak : 25 Mei 2017

Tarikh Akhir Serahan Kertas Kerja Penuh : 10 Julai 2017

Tarikh Persidangan : 1-2 Ogos 2017