IRSYAD 2015 E-PROCEEDING : TABLE OF CONTENT

ISBN NUMBER : 978-967-0850-13-9


Code Title Author
1001 Teoritikal Konsep Pentakhrijan Hadis Dan Kepentingan Aplikasinya Dalam Kalangan Penulis Genre Ilmiah Bidang Akidah, Syariah Dan Dakwah Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli,
Dr. Phayilah Yama @ Fadilah Zakaria &
Zainora Daud
1003 Konsep Perkabungan Dan Takziah Menurut Perspektif Syarak Muhammad Subari Ramli,
Maffuza Salleh,
Zulkifli Aini,
Mohd Daly Daud Rahmahtunnisah Sailin,
Md Rozalafri Johori,
Sulaiman Salle &
Khairiamri Ahmad
1004 Ijtihad Dalam Penggubalan Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Tumpuan Khusus Terhadap Konsep Syahadah Azizah Mohd Rapini
1005 Penolakan Terhadap Agenda Feminisme Dan Liberalisme Di Malaysia Dr. Norsaleha Salleh
1006 Fahaman Pelampau Dalam Gerakan Islamisasi di Filipina Marlon Pontino Guleng @ Muhammad Yusuf Marlon Abdullah,
Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit &
Dr. Zulkefli Hj Aini
1007 Dakwah Dan Pendakwah: Tuntutan Memahami Ilmu Makki Dan Madani Abdul Mukti Baharudin &
Hajah Makiah Tussaripah Jamil
1008 Pandangan Ulamak Kontemporari Terhadap Status Negara Islam Dan Negara Kafir : Satu Penelitian Abdul Hakim Baharudin
1010 Persepsi Belia Islam Terhadap Pemikiran Tidak Beragama : Satu Analisis Noor Hafizah Mohd. Haridi,
Dr. Norsaleha Mohd. Salleh,
Zainora Daud &
Dr. Ahmad Munawar Ismail
1012 Hubungan Antara Penilaian Pembelajaran Dengan Penilaian Tingkah Laku Pegawai Agama Di Malaysia Yang Mendorong Kesedaran Peranan Dakwah Terhadap Orang Yang Hidup Dengan HIV/AIDS Hazlin Kadir @ Shahar,
Razaleigh Muhamat@ Kawangit,
Rosmawati Mohamad Rasit &
Badlihisham Mohd Nasir
1014 Faktor Tarikan Pelajar Ke Program Sarjana Muda Di Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Zanariah Dimon,
Nurzatil Ismah Azizan ,
Nazneen Ismail ,
Sahlawati Abu Bakar &
Hanis Najwa Shaharuddin
1015 Rihlah Dakwah Dengan Al-Quran Oleh Syeh Mahmud Khalil Al-Husari Mohd Mahfuz Jaafar,
Fairuz A. Adi &
Adnan Mat Ali
1017 Pendekatan Dakwah Melalui Pelaksanaan Undang-Undang: Kajian Terhadap Kesalahan Berkaitan Akhlak Di Selangor Azizah Mat Rashid,
Dr. Nor 'Adha Abdul Hamid &
Noor Syahida Abd. Rahman
1018 Strategi Ulama Mendekati Umat Dalam Mendepani Cabaran Dunia Moden Dr. Mariam Abd Majid
1019 Islam Dan Adat Melayu Dalam Undang-Undang Torrens Di Malaysia Rabi'ah Muhammad Serji
1020 Perspektif Islam Dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat Nazneen Ismail &
Nurzatil Ismah Azizan
1023 Permasalahan Sosial Dalam Kalangan Remaja Di Selangor : Satu Tinjauan Nurzatil Ismah Azizan,
Nazneen Ismail,
Sahlawati Abu Bakar,
Zanariah Dimon &
Asma’ Wardah Surtahman
1025 Khilaf Ulama’ Dalam Pengamalan Mushaf Al-Quran Rasm Uthmani: Suatu Sorotan Shaharuddin Pangilun
1027 Kecerdasan Spiritual: Kupasan Menurut Perspektif Hadis Suriani Sudi &
Rosni Wazir
1028 Analisis Tahap Kepuasan Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar Latihan Industri Akademi Islam, KUIS (2009-2013) Sharifah Hana Abd Rahman,
Rabi’ah Muhammad Serji,
Maffuza Salleh,
Zaini Yusnita Mat Jusoh &
Nor Rahayu Mujahid
1029 Analisis Tahap Kepuasan Majikan Terhadap Pelajar Latihan Industri Program Pengajian Islam, Akademi Islam, KUIS (2009-2013) Zaini Yusnita Mat Jusoh,
Rabi’ah Muhammad Serji,
Maffuza Salleh,
Sharifah Hana Abd Rahman &
Nor Rahayu Mujahid
1030 Analisis Kandungan dan Peranan Kertas Kerja “Tarekat Naqshabandiyyah dan Permasalahannya” Dalam Pengharaman Tarekat Naqshabandiyah Yang Dibawa Prof. Kadirun Yahya Hamidun Mohamad Husin
1033 Kerangka Perundangan Dalam Menangani Jenayah Terhadap Kesucian Agama Islam Dan Institusinya Di Malaysia. Maffuza Salleh,
Azizah Mat Rashid,
Zaini Yusnita Mat Jusoh &
Noor Syahida Abdul Rahman
1034 Penentuan Anggapan Kematian Al-Mafqud Menurut Maqasid Syariah dan Undang-undang di Malaysia Mohd Kamarul Khaidzir Saadan &
Mohamad Sabri Haron
1035 Metodologi Hermeneutika Dalam Mentafsir Al-Quran Mohamad Hazwan Hamri &
Muhammad Firdaus Abdul Manaf
1036 Pembangunan Hidup Beragama Di kalangan Pendakwah Menurut Pandangan Fathi Yakan: Satu Analisis Norul Huda Bakar &
Suriani Sudi
1037 Penekanan Terhadap Ayat-ayat Mutasyabihat Alfaz Ke arah Pemantapan Mutu Hafazan al-Quran Mahmud Lutfi Abd. Hadi
1040 Perundangan Jenayah Islam : Cabaran Dan Realiti Mohd Mustaffa Jusoh @ Yusoff,
Muhamad Ismail Abdullah &
Mohd Musa Sarip
1041 Tadabbur Al-Quran : Syarat Utama Yang Diperlukan Untuk Mencapai Objektif Al-Quran Rohana Zakaria,
Hayati Hussin &
Nur Adzam Rasdi
1044 Epistemologi Rasm Dan Dabt Al-Quran: Suatu Pengenalan Aslam Farah Selamat,
Faizul Amri Mohd Saad &
Hayati Hussin
1046 Epistemologi Rasm Dan Dabt Al-Quran: Suatu Pengenalan Nik Mohd Nabil Ibrahim @ Nik Hanafi,
Wan Hakimin Wan Mohd Nor,
Ahmad Faqih Ibrahim &
Mohammad Hazwan Hamri
1048 Metodologi Tafsiran Muhammad Syahrur Dalam Isu Batasan Aurat Wanita Wan Hakimin Wan Mohd Nor &
Nik Mohd Nabil Ibrahim
1050 Penggunaan Partikel ‘Min’: Satu Analisa Terjemahan Al-Quran Di Negeri Selangor Fatin Nazmin Mansor
1052 Pemikiran Politik Shaykh Muim Al-Wahhab: Satu Soratan Awal Dr. Zikmal Fuad
1053 Terjemahan Kata Nama Jama’ Taksir Ke Bahasa Melayu: Kajian Terhadap Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Dr. Nasimah Abdullah &
Ahmad Ismail
1054 Kepentingan Elemen Nombor Dalam Kemahiran Employabiliti Di Kalangan Mahasiswa: Kajian Terhadap Graduan Akademi Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Zaidul Amin Suffian Ahmad,
Sahlawati Abu Bakar,
Mohd Hakim Arshad &
Norshahida Khalid
1057 Perbezaan Ilmu Kalam yang Tercela dan Yang Terpuji Ahmad A’toa’ Mokhtar,
Ahmad Baha’ Mokhtar &
Ahmad Najaa’ Mokhtar
1058 Keperluan Elemen Agama Dalam Kemahiran Employability Dalam Kalangan Mahasiswa Akademi Islam Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor Sahlawati Abu Bakar &
Zaidul Amin Suffian Ahmad
1059 Terjemahan Dalam teks Khutbah Jumaat Hasanah Hj Iksan
1060 Analisis Latarbelakang dan Sikap Belia Terhadap Pemikiran Tidak Beragama Zainora Daud,
Norsaleha Mohd. Salleh ,
Noorhafizah Mohd. Haridi &
Ahmad Munawar bin Ismail
1061 Metodologi Syeikh Daud Al-Fatani Dalam Kitab Bughyah Al-Tullab :Satu Ulasan Abdul Azis Awang Kechik
1062 Konsep Messiah Dalam Agama Kristian: Satu Analisis Abdul Halim Syihab &
M. Afif Afnan
2002 Can Religion Have a Place in Modern Science? Amnah Abdullah
2005 Repositioning And Strategizing Islamic Banking Industry In Nigeria: Shariah Issues In Perspective Ndagi Alhaji Gbate
2010 Comparative Analysis of Muslim Feminist and Islamic Reformist Interpretations of the Issues of Women Empowerment Syaripah Nazirah Syed Ager
2011 Whistle-Blowing as an Aspect of Amar Ma’aruf Nahi Munkar in Institutional Governance Khairunnisa Abd Samad
3002 Dr. Md Noor bin Hussin
3003 Dr. Nasimah Abdullah
3005 Dr. Mohd Farid Ravi Abdullah
3007 Mohammad Hashim
3010 Yaakob Hasan
Dr. Majdi bin Haji Ibrahim