TEMA SEMINAR

COVID 19: ISU DAN CABARAN DARI PERSPEKTIF AKIDAH DAN HADIS RASULULLAH SAW

SUB-TEMA SEMINAR

  1. Salah faham terhadap hadis Rasullah SAW

  2. Salah faham terhadap agama

  3. Kesan kepada sosial masyarakat

  4. Kesan kepada psikologi masyarakat

  5. Kesan kepada pemikiran masyarakat

  6. Hadis-hadis Rasulullah SAW dalam menangani wabak

  7. Perubatan Islam

  8. Pendekatan akidah ahli Sunnah wal Jamaah