LATAR BELAKANG

Tahun 2020, dunia digemparkan dengan penularan Wabak Covid 19 yang menyerang seluruh negara di dunia. Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) semenjak 18 Mac 2020. Rakyat Malaysia mula menerima norma baru dalam menjalani kehidupan seharian, antaranya penjarakan sosial, amalan membasuh tangan dan menjaga kebersihan, mengamalkan cara batuk dan bersin yang betul.

Dalam waktu yang sama, rakyat Malaysia juga berhadapan dengan berbagai-bagai isu agama, sosial, psikologi dan pemikiran kesan daripada penularan Covid 19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang telah memasuki hari ke 60. Sebagai institusi pengajian tinggi, KUIS bertanggungjawab membantu dan memberikan pandangan ilmiah terhadap isu-isu yang timbul kesan daripada penularan Covid 19 dan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan.

Sesuai dengan tujahan sebagai pusat kajian yang berteraskan Hadis dan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, INHAD akan menganjurkan satu persidangan yang menjadi kesinambungan kepada empat siri sebelumnya iaitu 5th INHAD International Muzakarah & Mu’tamar On Hadith (IMAM 2020) dengan tema “Covid 19: Isu dan Cabaran dari Perspektif Akidah dan Hadis Rasulullah SAW”. Tema ini dipilih untuk memberi ruang kepada penyelidik seluruh Malaysia khususnya dan antarabangsa amnya berkongsi hasil kajian masing-masing berkaitan Covid 19, kesan kepada masyarakat serta penyelesaiannya daripada perspektif akidah dan hadis Rasulullah SAW.

Mengambil kira keadaan dunia amnya dan Malaysia khususnya masih lagi dalam suasana berjaga-jaga dan berwaspada dengan penularan wabak Covid 19, INHAD mengambil langkah yang sama bagi memastikan semua peserta seminar berada dalam keadaan yang selamat. Sehubungan dengan itu INHAD mencadangkan pelaksanaan seminar IMAM kali ke 5 dijalankan melalui medium maya menggunakan aplikasi Google Hangout. Perubahan lokasi seminar daripada fizikal kepada maya memberikan implikasi perubahan kepada yuran peserta.

Semoga penganjuran ini akan mendapat penyertaan dan sambutan daripada para penyelidik khususnya dan masyarakat Islam amnya, ke arah mengukuhkan kefahaman akidah khususnya di rantau Nusantara.

 

OBJEKTIF

  1. Memperkasakan pengetahuan tentang manhaj akidah ahli Sunnah wa al-Jamaah dalam menyelesaikan isu-isu dan cabaran Covid 19.

  2. Membincangkan isu-isu masyarakat kesan Covid 19 secara komprehensif dan mendalam.

  3. Merungkai permasalahan ummah dan menangani isu-isu atau permasalahan yang timbul dari perspektif akidah dan hadis Rasulullah SAW, dalam membina jati diri muslim yang sebenar.