OBJEKTIF MUKTAMAR

  1.  Memperkenalkan metodologi ahli hadis sebagai medium dalam mendekati khazanah hadis.

  2. Membincangkan metode ulama klasik dan moden dalam berinteraksi dengan hadis.

  3. Menangani isu-isu atau permasalahan yang timbul dalam masyarakat berdasarkan metode dan pendekatan ahli hadis.

OBJEKTIF MUZAKARAH

  1. Mengadakan satu platform perkongsian ilmiah bagi menyelesaikan permasalahan semasa ummah berkaitan hadis.

  2. Membincangkan isu-isu hadis semasa secara komprehensif dan mendalam.

  3. Merungkai permasalahan ummah berkaitan hadis secara ilmiah dan hikmah.