JAWATANKUASA 4th INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU'TAMAR ON HADITH (IMAM2018)

Institut Kajian Hadith (INHAD)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA

Telefon : +603 8911 7000 sambungan 6130 (Pejabat) / +6013 330 6928 (Dr. Syed Abd Majid Al-Ghoiri) / +6013 2907870 (Dr. Mohd. Khafidz Soroni)
Emel:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.