TEMA SEMINAR

“Kelestarian Alam Berteraskan Aqidah Islamiyah Dan Hadis Nabawi”

 

SUB-TEMA SEMINAR

 1. Islam dan kelestarian alam

 2. Hadis-hadis nabawi dan kelestarian alam

 3. Tanggungjawab pemerintah dan keletarian alam

 4. Tanggungjawab komuniti dan kelestarian alam

 5. Salah faham terhadap agama

 6. Kesan kepada sosial masyarakat

 7. Kesan kepada psikologi masyarakat

 8. Kesan kepada pendidikan kini

 9. Kesan kepada kualiti alam sekitar

 10. Kesan kepada warisan dan budaya

 11. Peranan ulama dan ilmuwan dalam menjaga kelestarian alam