Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak
26 OKTOBER 2022

 

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja Penuh
 30 OKTOBER 2022

 

Tarikh Seminar
 17 NOVEMBER 2022