SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI

7th INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2022)

TARIKH:
17 NOVEMBER 2022

TEMPAT:
DEWAN PUSAT SEMINAR ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

ANJURAN
 inhad logo

DAN

DAN

  kuiscell logo

DAN