SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI

4th INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2019)
(Metodologi Ahli Hadis Klasik dan Moden)

TARIKH:
20 November 2019

TEMPAT:
AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTHI, FAKULTI PENGAJIAN PERADABAN ISLAM,
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)

ANJURAN
INSTITUT KAJIAN HADIS DAN AKIDAH (INHAD) DENGAN KERJASAMA KUISCELL

TUJUAN

Seminar dan muzakarah ini dianjurkan untuk memartabatkan metodologi ahli hadis sama ada klasik mahu pun kontemporari, di samping mampu menggarap dan menangani isu-isu semasa yang timbul berdasarkan metode dan pendekatan ahli hadis. Ia juga penting untuk membincangkan tentang kerelevenan metodologi ahli hadis terutama pada era globalisasi ini.