Search

 

NO TITLE & AUTHORS

01

The Mediating Role of Leadership Management on the Performance of Selected University Knowledge Workers in Malaysia
Abdoulrahman Aljounaidi, Ahmed Ali Nour & Fahed Alkerdi
pp. 1-15

02

Financial Inclusion through Efficient Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Malaysia: Using FinTech & Mobile Banking
Muhamad Hasif Yahaya & Khaliq Ahmad
pp. 16-33

03

Independence and Effectiveness of Internal Shariah Audit: An Islamic Agency Theory
Azam Abdelhakeem Khalid & Adel M. Sarea
pp. 34-43

04

Nexus Between Economic Growth, Foreign Direct Investment and Financial Development in Bangladesh: A Time Series Analysis
Dr. Md. Alauddin Majumder
pp. 44-56

05

Soft Skill Training in UNIMAS: A Cost Benefit Analysis
Shafinah Rahim
pp. 57-65

06

Tahap Kesedaran Pekerja Terhadap Keselamatan dan Kesihatan di Amsteel Mill Sdn. Bhd.
Nor Suhaily Bakar, Uyun Naim Muhamad Yusri, Nuzul Akhtar Baharudin, Nor Fadilah Bahari & Shuhaimi Jaafar
pp. 66-75

07 Keadilan dalam Penilaian Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja serta Hubungan dengan Prestasi Kerja
Amir Asraf Amir Aswan & Noor Raudhiah Abu Bakar
pp. 76-85
08 Penghasilan Drama Islamik: Merungkai Sifat-Sifat Pengarah
Wawarah Saidpudin
pp. 86-91
09 The Influence of Characteristics on Job Satisfaction in the Call Centers in Malaysian Private Institutions
Joefel S. Suan
pp. 92-104
10

Dark Triad Personality Traits: Evaluation of Self versus Others among Employees in Malaysia
Ida Rosnita Ismail
pp. 105-111

11

Awareness and Perception towards Halal Certification among SMEs in Sabah
Haslinda Hasan & Rini Suryati Sulong
pp. 116-122

12

Challenges and Control in Performance Management System Implementation: A Case Study
Ramyadevi Arumugham, Ruhanita Maelah & Aini Aman
pp. 123-131

13

Accounting for Endowment: A Review of the Literature
Adel M. Sarea & Azam Abdelhakeem Khalid Ahmed
pp. 132-139

14

Environmental Cost of Shrimp farming in Chittagong and Cox’s Bazar
Mohammad Nur Nobi & Dr. Anm Moinul Islam
pp. 140-150

15

Kedwicekatan Organisasi: Kompetensi Penting Mendepani Industri 4.0
Zafir Mohd Makhbul, Mohd Nazmy Abd Latif & Fazilah Mohamad Hasun
pp. 151-158

16

Pengurusan Sumber Manusia Hijau Mendepani Industri 4.0
Zafir Mohd Makhbul, Fazilah Mohamad Hasun & Mohd Nazmy Abd Latif
pp. 159-172

17 Analysing the Impact of Fiscal Policy and Monetary Policy on Foreign Direct Investment in Malaysia
Amir Asraf Amir Aswan & Noor Raudhiah Abu Bakar
pp. 173-188
18 Pengurusan Harta dalam Konteks TabarruÑÉt Marad Marad Al-Mawt Menurut Pandangan Fuqaha’
Abdul Bari Awang, Naimah Mohamad Nasir & Amilah Awang Abd. Rahman
pp. 189-206
19 Hubungan antara Sikap dan Latihan dengan Tahap Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Pusat Perubatan Swasta Malaysia
Rosmah Mohamed, Muhamad Amirul Fauzan Juhari, Rogis Baker & Amer Fawwaz Mohamad Yasid
pp. 207-219
20 Pengamalan Bentuk-Bentuk Komunikasi Pemujukan oleh Pendakwah Masyarakat Orang Asli di Selangor
Zulkefli Aini, Abdul Ghafar Don, Ahmad Irdha’ Mokhtar & Nur Uswah Ahmad Fauzi
pp. 220-236

21

Implementation of Micro Waqf Bank (BWM) in The Inclusion of Sharia Micro Financing in Indonesia
Ahmad Hidayat
pp. 237-245

22

Kepuasan Kerja dalam Kalangan Jururawat di Malaysia
Nur Hanis Haiqal Rosliza & Noor Raudhiah Abu Bakar
pp. 246-257

23

Employee Engagement in Public Organizations in Malaysia
Zuraina Dato Mansor, Nor Siah Jaharudin & Norlelyy Mat Nata
pp. 258-272

24

The Impact of Staying in Student Dormitory on Educational Outcome: Evidence from the University of Chittagong
Mohammad Morshedul Hoque & Md. Alauddin Majumder
pp. 273-279

25

Permainan Digital Maya Di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Sulaiman Salleh, Ariff Rashidin Zulkifli & Muhammad Syahmi Safri
pp. 280-287

26

Goods Tracking and Tracing System (GTSS) for SMEs in Malaysia
Noraishah Kamarolzaman, Hairiani Abdul Hamid, Rohani Jangga & Nafisah Amin@Jamingan
pp. 288-296

27 Pendidikan Awal Solat dalam Kalangan Remaja di Negeri Selangor
Suhaila Nadzri, Suhaily Md Shamsudin, Siti Syuhada Abd Rahman, Ahmad A’toa’ Mokhtar & Azri Rizal Md Razali
pp. 297-317
28 ICT Usage and Digital Inclusion among Entrepreneurs of Small and Medium Enterprises in the Klang Valley
Faradillah Iqmar Omar, Norazirawati Ahmad, Sheikh Mohammad Hizam Sheikh Khairuddin & Husna Ahmad Dimyati
pp. 318-325
29 Menuju Ummah Al-Falah Melalui Maqasid Syariah: Majlis Agama Islam Selangor
Mohd Daly Daud, Wawarah Saidpudin, Md. Rozalafri Johori, Nor ‘Adha Abd Hamid, Abdul Hadi Awang & Nurkaliza Khalid
pp. 326-340
30 Kecenderungan Penglibatan Gen-Y dalam Perniagaan Secara Atas Talian
Amy Amira Mohammad Azmi, Safura Ahmad Sabri & Mohammed Rizki Moi
pp. 341-350

31

Faktor Mempengaruhi Tingkah Laku Pencarian Maklumat Keagamaan dalam Talian dalam Kalangan Generasi Muda Muslim
Nur’aina Nabila Dundai Abdullah
pp. 351-359

32

Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor
Nurul Jamilah Ismail Rani, Nursyamimi Harun & Nur ‘Aina Nabila Dundai Abdullah
pp. 360-364

33

Kepuasan Kerja di Institusi Pengajian Tinggi Swasta dan Hubungannya dengan Komitmen Terhadap Organisasi: Satu Tinjauan di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kajang, Selangor
Alawiyah Tengah & Normazaini Saleh
pp. 365-381

34

Hubungan antara Motivasi terhadap Komitmen Pekerja Pentadbiran di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Noraznida Husin & Siti Nor Hidayah Imam Azali
pp. 382-389

35

Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Program Pengajian di IPTS: Kajian di Fakulti Pengurusan dan Muamalah, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor
Noraznida Husin & Siti Zubaidah Md Nor
pp. 390-398

36

Pengaruh Faktor Persekitaran Terhadap Pemilihan Kerjaya dalam Kalangan Mahasiswa di Fakulti Pengurusan dan Muamalah, KUIS
Khairul Syafiq Jalalludin & Salina Mohammed Rashid
pp. 399-406

37 Mental Health Problems among Undergraduate Students in Private Educational Institution
Ranita Manap, Marhaini Abdul Ghani & Sohana Abdul Hamid
pp. 407-413
38 Isu Buli dalam Kalangan Pekerja Pekak: Satu Kajian Penerokaan di Persekutuan Orang Pekak Selangor, Malaysia
Marhaini Abdul Ghani, Salina Mohammed Rashid  & Nadwatul Husna Mustapha
pp. 414-417
39 Pembangunan Insan Seimbang: Tinjauan terhadap Tadbir Urus Institusi Pengajian Tinggi Islam
Norziah Othman
pp. 418-422
40 The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Commitment
Azharuddin Hashim, Nadwatul Husna Mustapha, Mazlina Che Malek & Nurul Afiqah Zawawi
pp. 423-434

41

Analyzing Marketing Macro Environment of Islamic Tourism Industry in Malaysia
Junainah Idris & Siti Syuhada Abd Rahman
pp. 435-442

42

Motivation of Academic Staff: Herzberg Motivation-Hygiene Theory
Siti Syuhada Abd Rahman, Ramadan Abd Wahab & Suhaila Nadzri
pp. 443-449

43

Key Success Factors of a Waqf University
Siti Syuhada Abd Rahman, Muhammad Firdaus Rahmat & Junainah Idris
pp. 450-457

44

Determinants of Working and Further Study Intention: Discovering Statistics Graduates Future Planning and Readiness
Nur Aimi Hazira Atan & Nur Syaheera Atan
pp. 458-466

45

Tinjauan Faktor Kecenderungan Pelajar Ke Arah Keusahawanan: Satu Kajian di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Abdullah Afiq Safri & Nur Syaheera Atan
pp. 467-472

46

Hubungan antara Personaliti dan Latihan terhadap Prestasi Kerja di Yayasan Terengganu: Pengujian Kebolehpercayaan Instrumen
Siti Munirah Abdullah & Nur Husna Mohd. Hussain
pp. 473-481

47 Employee Retention Strategies: A Case Study of Tenaga Nasional Berhad Rawang
Siti Faridah Sulaiman & Nur Husna Mohd. Hussain
pp. 482-488
48 Financial Innovation and Bank Performance: A Literature Study
Norazlina Ripain & Nurul Wajhi Ahmad
pp. 489-493
49 Business Zakat Reporting of Co-operatives: Case Studies in Malaysia
Teh Suhaila Tajuddin & Fadilah Mat Nor
pp. 494-499

Important Dates

Abstract Deadline:
22 June 2018

Abstract Acceptance Notification:
24 June 2018 

Full Paper Deadline:
15 July 2018
 
Acceptance Notification:
25 July 2018

Early Bird Deadline:
25 June 2018

Countdown: Abstract Submission

Download Brochure Here

Right-Click and choose "SAVE AS" to download this brochure.