2nd International Conference on Management and Muamalah

E-Proceedings of 2nd International Conference on Management and Muamalah (ICoMM 2015)

E-ISBN: 978-967-0850-25-2

Table of Content

IC 001
Islamic Code of Conduct for Mediation: A Case Study of the Code of Conduct of Malaysian Mediation Centre (MMC)

Muhammad Amanullah
pp. 1-13
IC 002
Regulating Anti-Competitive Business Conduct via Competition Law in Malaysia

Nazura Abdul Manap & Haliza A. Shukor
pp. 14 - 24
IC 003
Evaluating the Role of Economic Freedom in Mediating Foreign Direct Investment on Malaysian Economic Growth

NurNaddia Nordin, NurHaiza Nordin, & Norzalina Zainudin
pp. 25 - 42
IC 005
Fraud dan Pemalsuan dalam Urusniaga Tanah: Kesan terhadap Hak Milik tidak boleh di Sangkal

Rabi’ah Muhammad Serji
pp. 69 - 77
IC 007
Accounting Education: Integration of Islamic Values

Norhanizah Johari, Nazifah Mustaffha, & Mohd Isa Mohd Deni
pp. 98 - 108
IC 008
Revisited Notes on the Professional ethics in Malaysia Public Sector

Nur Fikhriah Takril, Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Teh Suhaila Tajuddin, & Syed Syirazi Syed Husin Affandi
pp. 109 - 119
IC 009
Finance: Origin and the Worldview of the Reality

Ahmad Yani Ismail
pp. 120 - 135
IC 010
Using the Blended Learning Method in a Literature Classroom: A Case Study on Teaching Sonnets

Raj Ali Zahid Elley
pp. 136 - 146
IC 011
The Impact of Minimum Wage Implementation Towards Businesses Performances

Latifa Bibi Musafar Hameed, Ahmad Safwan Md Makki, & Nurul Huda Mustapha
pp. 147 - 171
IC 012
Economic Growth and Income Inequality

Murni Yunus Mawar, Jamilah Mohd Mahyideen, & Ruhaida Saidon
pp. 172 - 180
IC 013
Hubungan Penggunaan Media Sosial dan Penerimaan Mesej Dakwah

Faradillah Iqmar Omar, Hazlin Falina Rosli, Nurzakira Afnee Zakaria, & Nuraina Nabila Dundai Abdullah
pp. 181 - 191
IC 014
Kesedaran Golongan Majikan terhadap Orang Kurang Upaya (OKU) di Malaysia: Melalui Perspektif Media

Hazlin Falina Rosli, Safura Ahmad Sabri, Norazla Abdul Wahab, & Nurzakira Afnee Zakaria
pp. 192 - 199
IC 015
The Competitive Advantages of Sharia-Compliant Hotel Concept in Malaysia: SWOT Analysis

Junainah Idris & Norazla Abdul Wahab
pp. 200 - 209
IC 016
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesedaran Pekerja terhadap Amalan Keselamatan Pekerjaan: Kajian Kes di Sebuah Syarikat Logistik

Siti Nakiah Mohd Shaain, Noor Raudhiah Abu Bakar, & Azharuddin Hashim
pp. 210 - 220
IC 017
The Effect of Diplomatic Administration Officer Leadership Style on Public Administration Officer Motivation: A Study of Jabatan Agama Islam Selangor

Zulkifli Abdul Hamid, Phd & Mokthar Hj. Ismail
pp. 221 - 229
IC 018
Higher Education Loan and Recollection Mechanism in Malaysia: Opportunities for Improvement

Mokthar Hj. Ismail & Zulkifli Abdul Hamid, Phd
pp. 230 - 239
IC 019
A Review of Capital Structure Theories: Trade-Off Theory, Pecking Order Theory and Market Timing Theory

Wan Shahdila Shah Shahar, Wan Shahzlinda Shah Shahar, Nor Fadilah Bahari, Nurul Wajhi Ahmad, Shafina Fisal, & Nurauliani Jamlus Rafdi
pp. 240 - 247
IC 020
What is Islamic Feminism? Promoting Cultural Change and Gender Equality

Zamila Abdul Rani
pp. 248 – 254
IC 021
Growth and Prospect of Sukuk in Malaysian Market: A Review

Nurul Wajhi Ahmad, Norazlina Ripain, Nor Fadilah Bahari, & Wan Shahdila Shah Shahar
pp. 255 – 262
IC 022
Teacher’s Questioning in English for Occupational Purposes Classrooms

Effendi Abdullah, Nujaidah Nuwairi & Hafiz Mohd Radzi
pp. 263 – 267
IC 023
Kekhuatiran Berkomunikasi dalam kalangan Pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Nurul Jamilah Ismail Rani, Nursyamimi Harun, & Rahmahtunnisah Hj. Sailin
pp. 268 – 275
IC 024
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja dalam kalangan Staf Sokongan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Zainab Aman & Khairunnisa Abd Shukor
pp. 276 – 286
IC 025
Corporate Sustainability Reporting: Malaysian Evidence

Zainab Aman, Sarifah Ismail, & Nor Suhaily Bakar
pp. 287 – 299
IC 026
The Impact of Foreign Banks Entry on Domestic Banks Financial Performance: An Overview

Mohamad Sofuan Mohamad Saleh
pp. 300 – 310
IC 027
Analisis Demografi Graduan IPT dalam Bidang Keusahawanan di Malaysia

Suhaila Nadzri, Normazaini Saleh, & Mohamed Arshad Mohd Buhary
pp. 311 – 320
IC 028
Faktor Keluarga, Ganjaran, dan Kesukaran Memperolehi Pekerjaan Mempengaruhi Kerjaya yang Diceburi Alumni KUIS

Suhaila Nadzri, Nor Ayuni Rosli, Nor Suhaily Bakar, & Nuzul Akhtar Baharudin
pp. 321 – 334
IC 029
Management Students’ Readiness and Effectiveness in Adopting Blended Learning in English for Occupational Purposes Class at The Tertiary Level: A Concept Paper

Siti Hawa Muhamad & Nujaidah Nuwairi
pp. 335 – 339
IC 030
A Reviews on the Regulation and Conflicting Issues of Ar Rahnu Operation in Malaysia

Nor Fadilah Bahari, Zurina Safii, Nurul Wajhi Ahmad, Shafina Fisal, & Wan Shahdila Shah Shahar
pp. 340 – 346
IC 031
Analysis of Corporate Social Performance (CSP) Level of Malaysian Public Listed Companies

Sarifah Ismail, Shuhaimi Jaafar, & Normazaini Saleh
pp. 347 – 356
IC 032
Lexical Errors in English for Academic Purposes (EAP) Students’ Essays

Hasrol Basir, Effendi Abdullah, & Zairil Azmir Zaiyadi
pp. 357 – 361
IC 033
Hari Perkabungan Negara: Pelaporan Muka Hadapan Media Cetak di Malaysia

Sulaiman Salleh, Rahmahtunnisah Hj. Sailin, Mohd Daly Daud, Zulkefli Hj. Aini, Muhammad Subari Ramli, Maffuza Salleh, & Khairiamri Ahmad
pp. 362 – 371
IC 034
Kompetensi Keusahawanan Diri dalam kalangan Mahasiswa yang Mengambil Kursus Keusahawanan di Universiti

Siti Syuhada Abd Rahman, Muhammad Firdaus Muhammad Sabri, & Suhaila Nadzri
pp. 372 – 384
IC 035
Kesan Pelaksanaan GST: Keperluan Penetapan Semula Had Kifayah

Fadilah Mat Nor, Aza Shahnaz Azman, & Nurauliani Jamlus Rafdi
pp. 385 – 392
IC 036
How to Quantify the Environmental Services: A Cause for Concern?

Norzalina Zainudin, Aniza Hussin, & NurNaddia Nordin
pp. 393 – 402
IC 037
Teknik Pembelajaran Kalkulus dalam kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi

Safura Ahmad Sabri & Norziah Othman
pp. 403 – 412
IC 038
GST: The Malaysian Students Context & Experienced

Nur Suriana Awaludin, Mohd Saifi Mohd Suhaimi, Nor Suhaily Bakar, & Shuhaimi Jaafar
pp. 413 – 421
IC 039
Pelaporan Berita di TV AlHijrah Semasa Hari Perkabungan Negara: Suatu Tinjauan

Mohd Daly Daud, Rahmahtunnisah Hj. Sailin, Md Rozalafri Johori, Zulkifli Aini, Muhammad Subari Ramli, Maffuza Salleh, Sulaiman Salleh, Khairiamri Ahmad, & Wawarah Saidpuddin
pp. 422 – 434
IC 040
Financial Development and FDI-Growth Nexus: Panel Analysis

Nor Hakimah Haji Mohd Nor, Norazlina Ripain, & Nurul Wajhi Ahmad
pp. 435 – 446
IC 041
Financial Development and Economic Growth: A Survey of Literature

Nor Hakimah Haji Mohd Nor
pp. 447 – 456
IC 042
Peranan 4P sebagai Tarikan Pelanggan ke Pasaraya: Kajian Kes di Pasaraya Z

Siti Nurizan Mohd Husin, Siti Syuhada Abd Rahman, Suhaily Md Shamsudin, & Nor Rosmawati Abdul Karim
pp. 457 – 471
IC 043
Mengkaji hubungan Sokongan Ibubapa terhadap Prestasi Akademik Pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Norhaida Shaarani, Muhammad Firdaus Muhammad Sabri, Nor Rosmawati Abdul Karim
Farah Mohd Shahwahid, & Haliyana Tonot
pp. 472 – 483
IC 044
Faktor-faktor Muflis di kalangan Belia

Nurauliani Jamlus Rafdi, Noor Aimi Mohamad Puad, Wan Shahdila Shah Shahar, Fadilah Mat Nor, & Wan Shazlinda Shah Shahar
pp. 484 – 488
IC 045
Analysis of Shariah Audit/Review Report: Malaysia, Pakistan, and Bahrain

Noor Aimi Mohamad Puad, Nurauliani Jamlus Rafdi, Siti Norwahida Shukeri, & Nurul Jaliah Ramino Rashid
pp. 489 – 499
IC 046
Leptospiral Infection

Ranita Manap
pp. 500 – 509

Published by:
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra,
43000 Kajang, Selangor,
MALAYSIA