Table of Content
IC 001
Pandangan Terhadap Peranan dan Tingkahlaku Organisas Bukan Untung: Beberapa Dasar Aplikasi
Maisyarah Stapah @ Salleh, Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufiq Possumah
pp. 1-18

IC 002
Penilaian Teoritikal Terhadap Ciri-Ciri Tadbir Urus Di Kalangan Lembaga Pengarah Koperasi Di Malaysia
Zelhuda Shamsuddin, Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufiq
pp. 19-30

IC 003
Tahap Kefahaman dan Kesediaan Pengguna Terhadap Pelaksanaan CBP: Kajian Kes di Sekitar Pelabuhan Klang
Fadilah Mat Nor, Mohd Hassan Basri Tukipan & Aza Shahnaz Azman
pp. 31-45

IC 004
The Relationship between Financial Performances (FP) and Social Performance (SP): The Role of Institutional Investor
Sarifah Ismail & Teh Suhaila Tajuddin
pp. 46-57

IC 005
Conceptual Paper on accountability: Waqf Accounting in Malaysia
Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi & Nur Fikhriah Takril
pp. 58-66

IC 006
Revised Shariah Screening Methodology: The Impact on Shariah Compliant Status of Public Companies Listed
Norlita Zainudin & Surianom Miskam
pp. 67-80

IC 007
Role of Economic Freedom in the R&D-TFP Growth Nexus: Panel Dynamic Ordinary Least Square (OLS) Evidence
Nurnaddia Nordin, Nurhaiza Nordin & Norzalina Zainudin
pp. 81-100

IC 008
The Implication of Usury (Riba) in Economic: A Critique
Wan Shahzlinda Shah Shahar, Nurauliani Jamlus Rafdi & Wan Shahdila Shah Shahar
pp. 101-111

IC 009
Determinants of Economic Growth in Korea
Mawar Murni Yunus & Mohd Adib Ismail
pp. 112-118

IC 010
The Influenced of Theory of Planned Behavior towards Implementation of Performance Management System in Malaysian Government-Linked Company
Noor Raudhiah Abu Bakar, Nor Aziah Abu Kasim, Mazlina Mustapha & Rozita Amiruddin
pp. 119-138

IC 011
Islamic Investment: Critics on Sukuk and Bond
Wan Shahdila Shah bt Shahar, Wan Shahzlinda Shah bt Shahar & Nurauliani Jamlus Rafdi
pp. 139-150

IC 012
Sustainable Energy Consumption Behavior: An Empirical Study to Test the Theory of Planned Behavior.
Norzalina Zainudin & Nurnaddia Nordin
pp. 151-159

IC 013
Amalan Infaq dalam Kalangan Kakitangan Kuis: Tabung Infaq, Satu Analisis Awal
Norhanizah Johari
pp. 160-166

IC 014
Accounting Practices among Takaful Operators in Malaysia: A Comparative Analysis
Noor Aimi Mohd. Puad
pp. 167-186

IC 015
Budaya Berkongsi Pengetahuan dalam Kalangan Pelajar Pekak: Satu Kajian Penerokaan
Rabiatul Adawiyah Abu Bakar, Salina Mohammed Rashid & Ghazali Mohd Ali
pp. 187-199

IC 016
Kajian Keberkesanan Komunikasi Kepengarangan
Sulaiman Salleh
pp. 200-205

IC 017
How Management Student Disseminating Knowledge on Mathematics
Norziah Othman, Effandi Zakaria & Zanaton Iksan
pp. 206-211

IC 018
Hubungan Antara Latihan Keselamatan dengan Amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Bahagian Pembuatan di HICOM Honda Manufacturing
Zulhizzam Hamzah & Hazelena Dewi Fatahul Ariffin
pp. 212-219

IC 019
Matematik dan Disseminasi Ilmu: Tinjauan Persepsi Pelajar Pengurusan
Safura Ahmad Sabri & Norziah Othman
pp. 220-225

IC 020
Pelantikan Wasi dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam: Analisis Sikap dan Dorongan Sosial Berdasarkan Demografi
Mohd Musa Sarip & Mohamad Sabri Haron
pp. 226-241

IC 021
Ambivalent Sexism in Suchen Christine Lim’s Rice Bowl and Shirley Geok-Lin Lim’s Mr Tang’s Girls
Zamila Abdul Rani
pp. 242-249

IC 022
Analisis Resepsi: Tahap Penerimaan Rancangan Realiti TV di Kalangan Golongan Muda
Ghazali Mohd Ali
pp. 250-264

IC 023
Gen Y: Social Media Use and Outcomes Among KUIS Foundation Students
Faradillah Iqmar Omar, Nor Azlili Hassan, Iza Sharina Sallehuddin & Nor Hafizah Abdullah
pp. 265-276

IC 024
Penipuan dalam Urusniaga Tanah: Analisis Terhadap Hak Milik Tidak Boleh di Sangkal
Rabi’ah Muhammad Serji
pp. 277-285

IC 025
Book Keeping Practices and Individual Income Tax Knowledge Among Selected Sole Traders: A Study in Shah Alam, Malaysia
Nur Suriana Awaludin, Nor Suhaily Bakar & Shuhaimi Jaafar
pp. 286-297

IC 026
The Differences between Islamic Marketing and Conventional Marketing: A Review of the Literature
Suhaily Md Shamsudin, Siti Syuhada Abd Rahman
pp. 298-307

IC 027
Penilaian Persepsi Pelajar Antarabangsa Terhadap Amalan Integriti Profesional Dalam Kalangan Pelajar Tempatan: Kajian Interaksi Antarabudaya
Siti Syuhada Abd Rahman, Muhammad Hanis Mohd Amin, Suhaily Md Shamsudin
pp. 308-323

IC 028
Tahap Kesedaran Keselamatan Pekerja Dalam Industri Automotif di Malaysia
Mohd Hakimi Md Baharudin, Shahida Mansor & Muhammad Firdaus Muhammad Sabri
pp. 324-330

IC 029
The Relationship between Aspiration as Internal Barrier and Career Advancement among Women in Banking Sector
Shahida Mansor, Mohd Hakimi Md Baharudin & Hazelena Dewi Fatahul Ariffin
pp. 331-336

IC 030
Tahap Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan Pengangkutan Awam di KUIS
Fadilah Mat Nor, Safura Ahmad Sabri & Khairuddin Khalid
pp. 337-347