I-Maf 2017 E-Proceedings : Table of content

1014
KE ARAH MEMBANGUNKAN MASJID MESRA REMAJA
Jamilia Mohd Marsin, Syed Ahmad Iskandar, Ismail Mustari & Raja Nafida Raja
Shahminan
65 – 78
1016
WAQF ENDOWMENT INSTITUTION: AN ALTERNATIVE MECHANISM FOR POVERTY ALLEVIATION IN NIGERIA AND ITS DEVELOPING COUNTERPARTS
Asst Prof Dr. Mansur Isa Yelwa
79 - 88
1041
A SUCCESS STORY OF 'SMART PARTNERSHIP IN DAKWAH BIL HAL' OF KLINIK AL-AMIN KUANTAN
Prof. Dato' Dr Ariff bin Osman
153 - 156
1052
PROTECTION OF WAKAF-ZAKAT PROPERTIES FOR THE NEEDY AND POOR VIA TAKAFUL
Asst. Prof. Dr. Puteri Nur Farah Naadia & Prof. Dr. Khairuddin Abdul Rashid
157 - 171
1057
ZAKAT AND ENDOWMENT: A SIGNIFICANT TOOL FOR SOCIETY`S WELFARE IN SOKOTO STATE, NIGERIA
Muhammad Lawal Maidoki & Usman Buhari
172 - 179
1062
BITCOIN TRANSACTION FRAMEWORK ANALYSIS FROM PERSPECTIVE OF ISLAMIC FNANCE: A CONTEMPORARY CHALLENGE OF ISLAMIC FINANCE IN DIGITAL MONEY GLOBALIZATION CONDITION
Dr. Nashirah Abu Bakar & Sofian Rosbi
180 - 191
1068
E-CAMPUS COMMUNITY: PROPOSED E-WASTE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK
Rafiza Kasbun, Noor Fadzilah Abdul Rahman & Khairil Ashraf Elias
192 - 197
1069
RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' INTEREST IN USING GAMIFICATION AND THEIR OPINION TOWARDS GAMIFIED DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Dr. Nurkaliza Khalid
198 - 202
1081
ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION
Abdullahi Saibu
203 - 222
1083
SHARIAH PRINCIPLES IN THE PROCUREMENT OF BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE WORKS
Prof. Dr. Khairuddin Abdul Rashid, Asst. Prof. Dr. Puteri Nur Farah Naadia & Dr. Sharina Farihah Hasan
223 - 231
1011
AKTIVITI DAKWAH MAHASISWA: KAJIAN TERHADAP AL-AZHAR MEMBERS (ALAM)
Safinah bt Ismail, Mohd As-Syafik Bin Azhar, Norita Kamaruddin & Nor Hasdillah Hashim
232 - 239
1012
MASJID PUNCAK ALAM : IMARAH HISSI DAN MAKNAWI
Dr. Shuhadak Mahmud
240 - 256
1028
PRASARANA MASJID MESRA WANITA ISLAM: SATU TINJAUAN
Siti Rokyah Md Zain, Ros Norita Abd Samad, Mohamed Muneer Samsudin & Wan Anuar Wan Mamat
266 - 275
1036
KEMANTAPAN TILAWAH ASAS KOMPETENSI IMAM: KAJIAN IMAM-IMAM MASJID DAERAH MELAKA TENGAH
Ikmal Zaidi bin Hashim, Ikhtiaruddin bin Mohd Yasim & Muhamad Khairul Naim bin Mat Hussain
276 - 284
1044
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGIMARAHAN MASJID DI NEGERI PAHANG : SATU ANALISIS
Dr. Azlan Abd. Rahman & Dr. Rashidi Abbas
285 – 295
1045
CABARAN DALAM MELAKSANAKAN WAKAF PENDIDIKAN BAGI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA
Suziana Mohamed Nor & Romzie Rosman
296 - 308
1051
ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN
Sahlawati Abu Bakar
309 - 317
1055
PENGURUSAN AGIHAN ZAKAT TERHADAP ASNAF RIQAB BERDASARKAN REALITI SEMASA
Mohd Rilizam Bin Rosli , Hussin Bin Salamon & Azman Bin Ab Rahman
318 - 327
1059
KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN
Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Dr. Zulkefli Hj Aini, Mohd Hakim Arshad,
Ahmad A’toa’ Mokhtar& Ahmad Fauzi Shahar
328 - 334
1060
PERSEPSI PEMBAYAR ZAKAT KORPORAT TERHADAP PEMBANGUNAN SPIRITUAL DIRI: SATU KAJIAN DI DAERAH KUANTAN
Dr. Rashidi Abbas, Mohd Azmi bin Othman, Dr. Mohd Suhardi Mat Jusoh & Tuan Sidek Tuan Muda
335 - 342
1061
PENGURUSAN DANA MASJID DAN SURAU BERPANDUKAN PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH
Tuan Sidek T. Muda, Rashidi Abbas & Mansor Sulaiman
343 – 350
1077
IMARAH MASJID: ANALISA AWALAN KE ATAS ISU TAULIAH DAN KELAYAKAN TENAGA PENGAJAR
Hasan Ahmad, Mansor Sulaiman & Tuan Sidek Tuan Muda
351 - 358
1078
REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN PENGEMBARAAN UNTUK KANAK-KANAK
Siti Zaharah Mohid, Yasmin Nadhira Mohamad Rushdi,Roslinda Ramli, Noorfadzilah Ab Rahman & Nor Musliza Mustafa
359 - 363
1080
EXPLORASI APLIKASI MUDAH ALIH ‘BOOKKEEPER’ DALAM MENGURUS TADBIR KEWANGAN MASJID
Dr. Mohamad Hilmi Mat Said & Abi Sofian Abdul Aziz
364 - 373
1084
INSTITUSI WAKAF VS TABUNG DANA PEMBINAAN MASJID DI BRUNEI DARUSSALAM
Dr. Hjh Mas Nooraini Hj Mohiddin
374 - 386

       

0
0
0
s2sdefault