I-Maf 2015 E-Proceedings : zakat

Z1
Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Industri Kecil Menengah (ikm) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean
Anwar Muhammad Ali
155 - 160
Z2
Revitalisasi Peran Zakat sebagai Upaya Strategis Pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan
Anwar Muhammad Ali
161 - 166
Z3
Persepsi Mualaf Terhadap Pengisian Pengislaman dan Program Pembangunan Mualaf: Kajian di Negeri Sembilan
Azman Ab Rahman & Norlina Ismail
167 - 177
Z4
Bantuan Zakat untuk Pendidikan Kepada Asnaf: Kajian di Negeri Sembilan
Azman Ab Rahman & Ainatul Syafiqah Mohd Din
178 - 185
Z5
التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي الزكاة كوسيلة فعالة في تحقيقها
بوكليخة بومدين د. بوثلجة عبد الناصر
186 - 201
Z6
Nisab Zakat Pertanian: Suatu Usaha Penyeragaman
Dg Nooremah Ag Said & H. Hamdan
202 - 211
Z7
قضايا في تنظيم الزكاة وحلولها
أ.د.عارف علي عارف / بهاء الدين فقى أحمد
212 - 238
Z8
Kesan Pelaksanaan GST: Suatu Analisis Terhadap Corak Perbelanjaan Asnaf Zakat
Fadilah Mat Nor, Aza Shahnaz Azman & Mawar Murni Yunus
239 - 245
Z9
The Role of Zakat in Political Progress of Islamic State
Mohammad Ali Mirali Bidakhoydi
246 - 251
Z10
دور الزكاة والوقف في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة
الأستاذ بن سعيد موسى
252 - 281
Z11
Penghayatan Fiqh Zakat dalam Membangunkan Ummah Menurut Perspektif Hamka
Muhammad Yusry Affandy Md Isa
282 - 299
Z12
Zakat Pertanian Di Laman Web Pihak Berkuasa Zakat: Tahap Pendedahan Maklumat
Nor Laili Hassan & Masanita Mat Noh
300 - 316
Z13
Disclosure of Zakat Information: Is it Important?
Roshaiza Taha, Nurul Nurhidayatie Muhamad Ali, Muhammad Faris Zulkifli & Muhsin Nor Paizin
317 - 323
Z14
Komitmen Pengurusan Terhadap Kejayaan Pelaksanaan “Total Quality Fast Track Management” (TQFTM) di Pusat Zakat Melaka
Syed Shirazi Syed Husin Affandi, Teh Suhaila Tajuddin, Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi & Nur FikhriahTakril
324 - 339

        

0
0
0
s2sdefault