I-Maf 2014 E-Proceedings : zakat

Z01
Skim Bantuan Zakat Kepada Muallaf Oleh Institusi Zakat Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal
Tengku Mansur Tengku Zainal Abidin, Azman Ab Rahman & Ummu Salamah Ahmad
Z02
Zakat Within An Ethical Context; And Waqf In The Era Of Digital E-Business According To The Islamic Schools Of Jurisprudence
Ali Hussain Al-Hakim

Z03
Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf di Malaysia: Peranan dan Cabarannya Pada Masa Kini
Dr. Azman Ab Rahman & Siti Martiah Anwar

Z04
التمويل الاسلامي المصغر من خلال مؤسسات الزكاة: متطلبات استدامته واليات تثمينه لمحاربة الفقر في المجتمعات الاسلامية
موالدي سليم

Z05
An Economic Research On Zakat Compliance Among Muslim Staff In UNIMAS
Shafinah Rahim & Hanani Kaswadi
Z06
Isu dan Cabaran Zakat Perniagaan : Kajian Di Negeri Johor
Mohd Zainodin Mustaffa, Munirah Zakaria, Mahasin Saja @ Mearaj & Siti Aishah Sokhibul Fadil
Z07
Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat
Dg. Nooremah Ag. Said, Dr. Abdul Rahman Mohamed, Kamarudin Mohamad Nor & Hafidzi Hamdan
Z08
Sistem Permohonan Zakat untuk TAZU (OZAT)
Yunus Yusoff
Z09
Pemerkasaan Sistem Kutipan Zakat Pertanian Sebagai Medium Meningkatkan Sosioekonomi Etnik Melayu
Nuruul Hidayah Mansor
Z10
Pemberdayaan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam
Dr Anwar Muhammad Ali
Z11
Undang-Undang Pentadbiran Zakat Pada Zaman Awal Islam
Dr Anwar Muhammad Ali
Z12
Knowledge understanding in complying zakah: Evaluation of Goodness-Fit Indices using Structural Equation Models
Aza Shahnaz Azman, Norfadilah Bahari & Fadilah Mat Nor
Z13
Faktor Penentu Prestasi Bukan Kewangan Usahawan Asnaf Zakat Di Negeri Selangor
Fatimah Salwa Abd. Hadi, Mohd Yahya Mohd Hussin, Azila Abdul Razak, Fidlizan Muhammad & Mohamad Azahari Ahmad
Z14
Prestasi Bukan Kewangan Dan Persepsi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat Produktif
Nurhanie Mahjom, Fatimah Salwa Abd Hadi & Zuriadah Ismail

   

0
0
0
s2sdefault