Accepted Abstract

No. Abstrak: 1001

INSTITUSI MASJID DAN PERANANNYA MENURUT PERUNDANGAN DI MALAYSIA
Mrs.Intan Nadia Ghulam Khan, Hasnizam Hashim ( Dr), Haliza A.Shukor & Nabilah Yusof
Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia

No. Abstrak: 1002

مبادىء ومحددات وركائز الحوكمة وأهميتها كأسلوب لإدارة وتنمية مؤسسات الأوقاف الإسلامية

محمد أحمد بهاء الدين عوض السيد ملكه

كلية الاثار - جامعة القاهرة

No. Abstrak: 1003

TECHNOLOGY – HAS IT HAD AN IMPACT ON TRADITIONAL LIFE-STYLE?
Mr. Cassim Mohamed Mohamed Mansoor
South Eastern University of Sri Lanka

No. Abstrak: 1004

IJAZAH DAN SANAD DALAM PEMBELAJARAN AL-QURAN SECARA TALAQQI MUSYAFANAH
Dr. Surul Shahbudin Hassan
International Islamic University Malaysia (IIUM)

No. Abstrak: 1005

THE ADVERSE EFFECTS OF THE PROLIFERATION OF JUMU’AH MOSQUES ON THE UNITY OF MUSLIM UMMAH IN NIGERIA
Mr. Abubakar Dan Asabe
Jigawa State College of Education, Gumel

No. Abstrak: 1006
الخطب المنبرية في الجوامع الإسلامية : نيجيريا أنموذج ا
Dr. Musa A.M.Abikan
Department Of Arabic And Islamic Studies,
Faculty Of Arts And Humanities,
Kogi State University,
Anyigba, Pmb 1008
Kogistate,Nigeria

No. Abstrak: 1007
الخطب المنبرية في الجوامع الإسلامية : نيجيريا أنموذج ا
Dr. Muhammad Jamiu Abdullah
Department Of Arabic And Islamic Studies,
Faculty Of Arts And Humanities,
Kogi State University,
Anyigba, Pmb 1008
Kogistate,Nigeria
No. Abstrak: 1008

الإمامة في الإسلام : مذهب الإمام مالك أنموذج ا
Dr. Musa A.M.Abikan
Department Of Arabic And Islamic Studies,
Faculty Of Arts And Humanities,
Kogi State University,
Anyigba, Pmb 1008
Kogistate,Nigeria

No. Abstrak: 1009

الإمامة في الإسلام : مذهب الإمام مالك أنموذج ا
Dr. Muhammad Jamiu Abdullah
Department Of Arabic And Islamic Studies,
Faculty Of Arts And Humanities,
Kogi State University,
Anyigba, Pmb 1008
Kogistate,Nigeria

No. Abstrak: 1010

WAQAF AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abdullahi , S. M.L. Maidoki., Hussain , M.A. Y. Abbas
Department of Forestry and Environment,
Usmanu Danfodiyo University,
Sokoto-Nigeria Sokoto State Zakkat and Endowment (Waqf),
Sokoto-Nigeria

No. Abstrak: 1011

THE ROLE OF ZAKAT IN ADRESSING POVERTY: AN ANALYSIS OF SOKOTO STATE ZAKAT AND WAQF COMMISSION, NIGERIA.
Mr. Abubakar Dan Asabe & Dr. Aminu Alhaji Bala
Head of Department
Department of Islamic Studies
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto

No. Abstrak: 1012

MASJID AND THE UNITY OF UMMAH: ISSUES AND CHALLENGES
Dr Muhammad Dahiru Shuni
Department of Islamic Studies,
Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria

No. Abstrak: 1013

THE ADMINISTRATION OF MOSQUE AND ITS CONTRBUTIONS TO RELIGIOUS AND SOCIO-ECONOMIC LIFE OF MUSLIM IN LAGOS STATE, NIGERIA
Dr. Badmus N. O. Abdul Azeez
Dept. of Arabic and Islamic Studies,
Faculty of Arts and Humanities,
Kogi State University, Anyigba,
Nigeria.

No. Abstrak: 1014

ZAKAT COMPUTATION AND DISCLOSURE BY MALAYSIAN ISLAMIC BANKS
Nurul 'Iffah M A Zaaba
Institute Of Islamic Banking And Finance
International Islamic University Malaysia

No. Abstrak: 1015

ISU-ISU PENGABAIAN SOLAT DALAM KALANGAN REMAJA DI SELANGOR
Suhaila Nadzri
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan

No. Abstrak: 1016

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM PEMBANGUNAN WAQF DI SELANGOR
Che Wan Shamsul Bahri CW Ahmad, Mohd Shahrul Nizam Mohd Danuri, Khirulnizam Abd Rahman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan

No. Abstrak: 1018

THE ROLE OF THE MASJID IN COMMUNITY SERVICE: AN ANALYTICAL STUDY IN THE LIGHT OF THE SUNNAH
Dr Amar Fettane
International Islamic University Malaysia

No. Abstrak: 1019

PEMERKASAAN HUBUNGAN SOSIAL DENGAN GOLONGAN KURANG UPAYA DI INSTITUSI MASJID DI MALAYSIA
Norsaadah Binti Din @ Mohamad Nasirudin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan

No. Abstrak: 1020

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MODEL TAKAFUL MIKRO
Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani
Pusat Fiqh Kontemporari Dan Pematuhan Syariah,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

No. Abstrak: 1021

TANGGUNGAN ISTERI TERHADAP SEBAHAGIAN NAFKAH KELUARGA DAN HUBUNGANNYA DENGAN TOLAKAN DALAM PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN: SUATU TINJAUAN MENERUSI PERSPEKTIF FIQH
Dr Mansor Bin Sulaiman
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan
Universiti Malaysia Pahang (UMP)

No. Abstrak: 1022

FAKTOR PENGLIBATAN SERTA NILAI AKHLAK DALAM MEMBANGUN POTENSI DIRI WANITA: KAJIAN DALAM SEKTOR TIDAK FORMAL
Aza Shahnaz Azman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan

No. Abstrak: 1023

ANALISIS HADIS DURASI KHUTBAH JUMAAT: REFLEKSI INTELEKTUAL SARJANA MUSLIM KLASIK DAN KONTEMPORARI
Dr. Abur Hamdi Usman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan

No. Abstrak: 1024

A STUDY ON THE ROLE OF MOSQUES AS AN AGENT FOR COMMUNITY TRANSFORMATION IN THE HISTORY OF ISLAMIC DEVELOPMENT
Nizaita Omar
Faculty of General Studies and Advanced Education (FUPL),
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

No. Abstrak: 1025

PELAKSANAAN DAN PENGURUSAN MASJID PELANCONGAN DI MALAYSIA
Mohd Hilmee Umar
Muhamad Faisal Bin Ashaari (DR)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

No. Abstrak: 1026

MEMBINA SARANA AIR BERSIH MELALUI KAEDAH WAQF; KES KAJIAN ATAS PROGRAM WATER ACTION FOR PEOPLE OLEH BADAN WAQF AL-QURAN (BWA) DI INDONESIA
Wahyu Ichsan
Rizal Fahmi
Reusam Institute

No. Abstrak: 1027

KERANGKA KERJA AMALAN PENGURUSAN RISIKO DI INSTITUSI ZAKAT
Nazifah Mustaffha
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan

No. Abstrak: 1028

“MOSQUE’S CONSTRUCTION”: TAKHRIJ AND INVESTIGATION STUDY
Essam Fayez
Department of Hadith Study,
Madinah International University

No. Abstrak: 1029

THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SHARIAH ACCOUNTING STANDARD FOR AMIL ZAKAT INSTITUTIONS (THE CASE OF UNIVERSITY BASED AMIL ZAKAT INSTITUTION)
Dr Rifqi Muhammad
Universitas Islam Indonesia

No. Abstrak: 1030

RUMAH IBADAT MESRA OKU: PENYEDIAAN FASILITI DI MASJID BANDAR SERI PUTRA
Mohd Rasyidi Bin Ali
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1031

PENGLIBATAN MAHASISWA DALAM PENGURUSAN MASJID IPT: PENGAMALAN DI MASJID AL-AZHAR KUIS
Dr Saifulah Samsudin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1032

KAEDAH KOMUNIKASI IBU BAPA TERHADAP ANAK AGAR CINTA MASJID
Safinah Ismail, Noorsuhada Masud, Siti Nurfathini Nadhirah Abdul Khalid, Nur Syaqeera Shamsureli
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1033

INSTITUSI MASJID DALAM MEMPERKASA LEGASI UMMAH: SATU KAJIAN MASJID -MASJID DI ALOR SETAR
Mohd Fairuz Jamaluddin
Kolej Poly-Tech MARA Bangi (KPTM)

No. Abstrak: 1034

FUNGSI MASJID DALAM PERUNDANGAN ISLAM : SOROTAN LITERATUR DALAM FIQH AL-QADHA
Abdul Hakim Bin Baharudin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1035

PENGURUSAN HARTA PUSAKA SEBELUM PEMBAHAGIAN KEPADA AHLI WARIS
Norita Binti Kamaruddin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1036

PRIVASI KOMUNIKASI BERKESAN DI MEDIA SOSIAL
Sulaiman bin Salleh
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1037

E-JOURNAL AL-MIMBAR : KE ARAH MELESTARIKAN MASJID SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN ILMU DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Dr Ghazali bin Zainuddin,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS

Dr Siti Rosilawati Ramlan
Universiti Sains Islam Malaysia, USIM

No. Abstrak: 1038

MODEL PEMBELAJARAN SOLAT MENGGUNAKAN APLIKASI MUDAH ALIH (MOBILE APPS) BERBANTUKAN AUGMENTED REALITY DAN POTENSINYA DALAM PENDIDIKAN
Nur Muizz Mohamed Salleh
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

No. Abstrak: 1039

PERANAN DAN FUNGSI MASJID MENGIKUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
Mohd Izzuddin Bin Mohd Noor
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)

No. Abstrak: 1040

AWARENESS OF DONORS TOWARDS THE USE OF CASH WAQF FINANCING FOR MICRO ENTERPRISES IN MALAYSIA
Atiullah Md
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

 

------------------------------------------------------------

 

0
0
0
s2sdefault